Menu
 • Omgaan met veroudering: hoe aandacht alles mooier maakt

  Het thema ‘veroudering’ staat hoog op de agenda bij chemie- en opslagbedrijven en komt bijna wekelijks terug op symposia en netwerkbijeenkomsten. Onze adviseur externe veiligheid, Pieter Luiten, legt uit waarom veroudering zo'n belangrijk onderwerp is.

  Lees verder
 • Gevolgen veranderende WOZ-waardering dijkwoningen

  Korte beschrijving: De WOZ-waardering van dijkwoningen gaat komend jaar veranderen. Aanleiding hiervoor is een recente brief van de Waarderingskamer. Hierin zijn de WOZ-uitvoeringsorganisaties opgedragen om vanaf 2018 bij de WOZ-waardering van dijkwoningen rekening te houden met de vrijstelling voor waterverdedigingswerken. Tauw werkt samen met Van den Bosch & partners om WOZ-vrijstellingen van waterverdedigingswerken bij dijkwoningen te inventariseren.

  Lees verder
 • Tauw begeleidt Waternet bij slootmonitoring door boeren

  In 2016 zijn vier agrarische collectieven in het beheergebied van Waternet gestart met agrarisch waterbeheer. Dit houdt in dat agrariërs hun sloten en/of slootkanten natuurvriendelijk beheren of een bemestingsvrije zone beheren. Waternet wil graag weten of dit werkt. Welke effecten hebben de maatregelen op de begroeiing met (water)planten in de sloot? Tauw ondersteunt hierbij.

  Lees verder
 • Tauw en HAL24K slepen prijs Data Challenge 2017 van Rijkswaterstaat in de wacht

  Tauw en datascience start-up HAL24K hebben met een gezamenlijke inzending de Data Challenge 2017 gewonnen. Deze werd uitgeschreven door Rijkswaterstaat en stond in het teken van ‘Slim Watermanagement’. De prijs bestaat uit €5000 en de mogelijkheid om samen met organiserende partners de ingezonden methode verder uit te werken en door te vertalen naar de praktijk.

  Lees verder