Menu
 • Investeren in maatregelen om risico’s van lood in de bodem te beheersen loont!

  In opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft Tauw samen met CE Delft een maatschappelijke kosten-batenanalyse uitgevoerd naar maatregelen om de risico’s van lood in de bodem te beheersen. De resultaten laten zien dat de baten van alle maatregelen opwegen tegen de kosten. Gemeenten kunnen de resultaten van deze studie gebruiken bij het maken van beleid in gebieden met verhoogde loodgehalten.

  Lees verder
 • Augmented reality helpt Barendrecht draagkracht creëren bij energietransitie

  De gemeente Barendrecht wil al in 2030 CO2-neutraal zijn. Deze ambitieuze doelstelling wordt alleen behaald als er genoeg draagvlak is onder de bewoners. Daarom heeft Tauw voor de gemeente een augmented reality app ontwikkeld, waarmee de energietransitie zichtbaar en beleefbaar wordt gemaakt.

  Lees verder
 • Herstelmaatregelen Natura2000-gebieden Buurserzand & Haaksbergerveen en Witte Veen

  Voor meerdere Natura2000-gebieden in het oosten van het land - waaronder het Buurserzand & het Haaksbergerveen en het Witte Veen - ondersteunt Tauw bij processen die nodig zijn voor de uitvoering van natuurherstelmaatregelen die voorvloeien uit het Programma Aanpak Stikstof (PAS).

  Lees verder
 • Fietspad van de toekomst houdt steden gezond, bereikbaar en leefbaar

  Gemeenten en provincies krijgen steeds meer aandacht voor een goede fietsinfrastructuur. Hierdoor worden onze fietspaden steeds diverser; er ontstaan fietssnelwegen, lokale fietsstraten en recreatieve routes. Maar er kan zoveel meer. Want als we fietspaden duurzamer en slimmer inrichten, kunnen we ook in de toekomst onze steden gezond, bereikbaar en leefbaar houden.

  Lees verder
 • Tauw en HAL24K slepen prijs Data Challenge 2017 van Rijkswaterstaat in de wacht

  Tauw en datascience start-up HAL24K hebben met een gezamenlijke inzending de Data Challenge 2017 gewonnen. Deze werd uitgeschreven door Rijkswaterstaat en stond in het teken van ‘Slim Watermanagement’. De prijs bestaat uit €5000 en de mogelijkheid om samen met organiserende partners de ingezonden methode verder uit te werken en door te vertalen naar de praktijk.

  Lees verder