Menu
 • Nieuwe instructie AERIUS helpt bij invoer gegevens stikstofemissie

  Tauw heeft voor het rekeninstrument AERIUS Calculator een nieuwe instructie gemaakt. De instructie moet het eenvoudiger maken om tot de juiste invoergegevens voor depositieberekeningen te komen. Deze gegevens zijn nodig voor het aanvragen van vergunningen en het doen van meldingen in het kader van de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS).

  Lees verder
 • Digitale nieuwsbrief Ingenieus verschenen

   

  Onderwerpen die in deze uitgave aan bod komen, zijn onder andere de nieuwe ABM en Immissietoets voor bedrijven per 1 juli 2016 van kracht, Blue-Green Infrastructures: natuurlijke, duurzame en rendabele waterzuivering en de wijzing Bedrijvenregeling: (alsnog) subsidie bij bodemsanering op uw terrein?

  Lees verder
 • Ontwerp Tracébesluit en Ontwerp Saneringsplan A27 Houten-Hooipolder getekend

  Minister Schultz van Haegen heeft 30 mei het Ontwerp Tracébesluit (OTB) en het Ontwerp Saneringsplan (OSP) ondertekend voor de verbreding van de A27 tussen Houten en Hooipolder. Het OTB en het OSP zijn in opdracht van – en gezamenlijk met - Rijkswaterstaat opgesteld door FLOW27, een consortium van adviesbureaus Antea Group, Movares, Tauw en Goudappel Coffeng.

   

   

  Lees verder
 • Tauw draagt met ‘Living lab Manila Flood Free 2016-2020’ bij aan oplossing vervuilde rivieren

  Miljoenensteden hebben te kampen met problemen die het gevolg zijn van urbanisatie en klimaatontwikkeling, zoals hittestress, droogte, overstromingen, lucht- en watervervuiling en slechte hygiënische omstandigheden. Tauw adviseert bij verschillende internationale projecten over vervuilde rivieren, zoals in Beijing  in China of de Ganges in India . Dit jaar is het ‘Living lab Manila Flood Free 2016-2020’ gestart.

  Lees verder
 • Veranderde wetgeving uitstoot stookinstallaties: nieuwe NOx-emissie-eis

  De overheid past haar regelgeving aan: stookinstallaties moeten per 1 januari 2017 voldoen aan de nieuwste NOx-emissie-eis.
  Met ons onafhankelijke advies weet u exact wat de consequenties van de nieuwe emissie-eisen zijn voor uw installatie(s). Neem direct contact op.

  Lees verder