Menu
 • Tauw en HAL24K slepen prijs Data Challenge 2017 van Rijkswaterstaat in de wacht

  Tauw en datascience start-up HAL24K hebben met een gezamenlijke inzending de Data Challenge 2017 gewonnen. Deze werd uitgeschreven door Rijkswaterstaat en stond in het teken van ‘Slim Watermanagement’. De prijs bestaat uit €5000 en de mogelijkheid om samen met organiserende partners de ingezonden methode verder uit te werken en door te vertalen naar de praktijk.

  Lees verder
 • Voorbereiding grootschalige baggerwerkzaamheden in het Nieuwe Diep gestart

  Tauw is gestart met de voorbereiding van het grootschalig baggerwerk in het Nieuwe Diep in opdracht van NV Port of Den Helder. In totaal moet circa 300.000 m3 gebaggerd worden, zodat ook in de toekomst de achterliggende havens bereikbaar blijven voor de steeds groter wordende schepen.

  Lees verder
 • Gemaal Schardam officieel geopend

  Het nieuwe gemaal bij Schardam, C. Mantel, is op 7 juni 2017 officieel in gebruik genomen door zijn naamgever, oud-hoogheemraad Cees Mantel. Het gemaal is sinds april dit jaar operationeel en is een van de grootste boezemgemalen van Nederland. Tauw heeft bijgedragen aan de totstandkoming van het nieuwe gemaal.

   

   

   

  Lees verder
 • Samenwerken is een resultaat

  Onze omgevingsmanager Johan van Alphen blogt over gebroken ruiten, een bos bloemen en een goede samenwerking als resultaat...

  Lees verder
 • Aanbestedingsprocedure ‘N470 geeft Energie’ van start

  Op 12 mei 2017 is de selectieleidraad voor het project N470 geeft energie gepubliceerd. Hiermee is de aanbesteding voor het groot onderhoud en inpassing van energietransitiemaatregelen aan de N470 gestart. Tauw begeleidt in opdracht van de provincie Zuid-Holland het gehele project tot en met de uitvoeringsfase.

   

   

  Lees verder
 • Veiliger werken met asbest door wetswijzigingen

  Om het werken met asbest veiliger te maken zijn er op 1 januari 2017 en 1 maart 2017 wetswijzigingen doorgevoerd. Werkt u met asbest? Dan hebben deze wijzigingen mogelijk directe gevolgen voor de manier waarop u omgaat met asbest, denk aan de veranderde indeling van risicoklassen bij asbestverwijdering en het verplicht gebruik van het Landelijk Asbestvolgsysteem (LAVS).

  Lees verder