Menu
 • Calamiteitenplan Wateroverlast voor Hardinxveld-Giessendam

  De regio Hardinxveld-Giessendam heeft de afgelopen jaren meerdere malen te maken gehad met een enorme hoeveelheid regen, wat tot grote overlast en schade heeft geleid. Daarom is Tauw bezig om voor de gemeente een Calamiteitenplan Wateroverlast op te stellen.

   

   

  Lees verder
 • Tauw ontwikkelt samen met studenten ‘Safety infographics’ voor borgen projectveiligheid

  Informatie verstrekken over veiligheids- en gezondheidsrisico’s is erg belangrijk, maar in landen in ontwikkeling soms een grote uitdaging. Want, hoe communiceer je met lokale werknemers die geen Engels spreken of zelfs niet kunnen lezen en schrijven?

   

   

   

  Lees verder
 • Nieuwe Wet natuurbescherming naar verwachting per 1 januari 2017 in werking

  Deze wet vervangt de Flora- en faunawet, de Natuurbeschermingswet 1998 en de Boswet. Iedereen die een activiteit uitvoert die schadelijk kan zijn voor beschermde planten- en diersoorten of voor beschermde natuurgebieden, krijgt met de nieuwe wet te maken. Wat zijn de belangrijkste veranderingen?

  Lees verder
 • Omvangrijke oeverreconstructie provincie Zuid-Holland

   

  Een aantal oevers langs de vaarwegen van de Oude Rijn, het Rijn-Schiekanaal en de Leidse Trekvliet, verkeren in slechte staat. Tauw neemt de engineering op zich om ruim 1700 meter bestaande oevervoorziening te verwijderen en te vervangen door een nieuwe constructie. Ook wordt 257 meter zetsteen herzet.

  Lees verder
 • Veranderde wetgeving uitstoot stookinstallaties: nieuwe NOx-emissie-eis

  De overheid past haar regelgeving aan: stookinstallaties moeten per 1 januari 2017 voldoen aan de nieuwste NOx-emissie-eis.
  Met ons onafhankelijke advies weet u exact wat de consequenties van de nieuwe emissie-eisen zijn voor uw installatie(s). Neem direct contact op.

  Lees verder