Menu
 • Monitoring flora en fauna in water en wegbermen voor Rijkswaterstaat

  Tauw, BTL Advies en Eurofins Omegam gaan voor Rijkswaterstaat aan de slag met het inventariseren van de flora en fauna langs de Nederlandse rijkswateren en wegbermen. Daartoe hebben Rijkswaterstaat en de drie partijen op 15 februari 2017 de raamovereenkomst Biologie (perceel 2) getekend.

  Lees verder
 • Urk verwarmt als eerste in Nederland zwembad gasloos

  Dinsdag 14 februari 2017 is de riothermie-installatie van zwembad ’t Bun op Urk officieel in gebruik genomen door Roos van den IJssel (jeugdbestuurder Waterschap Zuiderzeeland), Lida Schelwald-van der Kley (heemraad Waterschap Zuiderzeeland) en Geert Post (wethouder gemeente Urk). Het zwembad is het eerste Nederlandse zwembad dat gasloos wordt verwarmd met onder andere warmte uit het riool.

  Lees verder
 • BIM info blog -- Waardevol ontwerpen

   

  Value engineering en BIM, een gelukkig huwelijk? Onze BIM expert Erik van Eck en VE expert Cosmo Smeets vinden van wel en leggen het uit in deze blog.

   

   

  Lees verder
 • Beoordeling Balgzanddijk en Amsteldiepdijk volgens nieuwe waterveiligheidsnormen

  Tauw werkt samen met onderzoeks- en adviesbureau HKV en het Hoogheem­raadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) aan een veiligheidsbeoordeling van het waterkeringentraject Balgzanddijk/Amsteldiepdijk. Deze wordt uitgevoerd op basis van de nieuwe waterveiligheidsnormen en het bijbehorende Wettelijk Beoordelingsinstrumentarium (WBI-2017).

  Lees verder
 • Ombouw rioolwaterzuiveringsinstallatie Walcheren tot energiefabriek van start

  Waterschap Scheldestromen start in februari 2017 met het ombouwen van de rioolwaterzuivering (rwzi) Walcheren tot energiefabriek, een investering van 9,7 miljoen euro. Tauw is sinds 2014 betrokken bij dit uitdagende project en verzorgt tijdens de uitvoeringsfase ondermeer het project- en contractmanagement.

  Lees verder
 • Verbetering ondergrond door natuurlijke, kostenefficiënte geotechnische oplossingen

  De eigenschappen van onze ondergrond voldoen lang niet altijd aan de eisen die worden gesteld aan het gewenste gebruik. Conventionele oplossingen zijn vaak kostbaar en weinig duurzaam. Tauw zet in op In Situ Geo-Engineering: natuurlijke, duurzame en rendabele oplossingen voor geotechnische opgaven.

  Lees verder
 • Duurzame Locatieontwikkeling, samen bepalen wij de koers.

  Bedrijven worden beïnvloed door de ontwikkelingen in de maatschappij, nationaal en internationaal. Ondernemers willen aan het roer zitten. Tauw ondersteunt bedrijven bij het bepalen van de juiste koers. In onze film laten we zien hoe we dat aanpakken.

  Lees verder