Menu
 • Regenwaterambassadeurs maken tuin klimaatbestendig

  Het initiatief Regenwaterambassadeurs begint in de praktijk vrucht te dragen. Het is erop gericht zoveel mogelijk huishoudens in de gemeente Deventer het regenwater te laten afkoppelen van het riool. Dat is nodig om de gevolgen van de klimaatverandering ook bij mensen thuis en in de straat op te kunnen vangen.

   

   

   

  Lees verder
 • Nieuwe norm openbare verlichting: onmogelijke uitdaging of mooie kans?

  De dingen die onze verlichtingsexpert Edwin Veldkamp bezighouden als hij aan het oefenen is voor de marathon van Rotterdam.  De NPR13201, richtlijnen voor verlichting, bijvoorbeeld...

  Lees verder
 • Lytt til erfarne fjellfolk*

  Onze Lea(r)n expert Martin Doeswijk heeft een aantal leermomenten in de Noorse sneeuw...

  *Luister naar ervaren bergbeklimmers

  Lees verder
 • STOWA-rapport Zicht op Structuur

  Op 16 februari verscheen de STOWA publicatie Zicht op Structuur, een project dat Tauw in 2016 heeft uitgevoerd in samenwerking met het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW) en Witteveen+Bos.  Als vervolg op dit project is Tauw in opdracht van STOWA betrokken bij de uitwerking van ESF4 Habitatsgeschiktheid en ESF6 Verwijdering.

  Lees verder
 • Ontwerp Tracebesluit en m.e.r.-beoordeling A15 Papendrecht-Sliedrecht

  Tauw heeft van Rijkswaterstaat opdracht gekregen voor het opstellen van het (Ontwerp)Tracébesluit (OTB), inclusief de m.e.r.-beoordeling ten behoeve van de capaciteitsverruiming van de A15 tussen Papendrecht en Sliedrecht (PaS).

  Lees verder
 • Monitoring flora en fauna in water en wegbermen voor Rijkswaterstaat

  Tauw, BTL Advies en Eurofins Omegam gaan voor Rijkswaterstaat aan de slag met het inventariseren van de flora en fauna langs de Nederlandse rijkswateren en wegbermen. Daartoe hebben Rijkswaterstaat en de drie partijen op 15 februari 2017 de raamovereenkomst Biologie (perceel 2) getekend.

  Lees verder
 • Urk verwarmt als eerste in Nederland zwembad gasloos

  Dinsdag 14 februari 2017 is de riothermie-installatie van zwembad ’t Bun op Urk officieel in gebruik genomen door Roos van den IJssel (jeugdbestuurder Waterschap Zuiderzeeland), Lida Schelwald-van der Kley (heemraad Waterschap Zuiderzeeland) en Geert Post (wethouder gemeente Urk). Het zwembad is het eerste Nederlandse zwembad dat gasloos wordt verwarmd met onder andere warmte uit het riool.

  Lees verder