Menu
 • Blue-Green Infrastructures: natuurlijke, duurzame en rendabele waterzuivering

  Zowel in Nederland als daarbuiten hebben we te maken met grootschalige stromen grond- en oppervlaktewater die (micro)verontreinigingen bevatten en niet of onvoldoende worden gezuiverd. Dit heeft een nadelige invloed op de kwaliteit van ons drink-, oppervlakte- en grondwater, met alle ecologische en humane risico’s van dien. Gelukkig bieden natuurlijke waterzuiveringssystemen een duurzame en goedkope oplossing: Blue-Green Infrastructures.

  Lees verder
 • Haalbaarheidsonderzoek afvalwaterzuivering met plantenkassen

  Tauw is samen met waterschap Vallei en Veluwe en de gemeenten Barneveld en Leusden een onderzoek gestart naar de haalbaarheid van het lokaal zuiveren van het afvalwater met kassen in jeugddorp De Glind. De kracht van het concept is dat afvalwaterzuivering wordt gecombineerd met een aantrekkelijke plantenkas, die ook een educatieve en recreatieve functie heeft.

  Lees verder
 • Herziening ABM en Immissietoets

  Met ingang van 1 juli is zowel de nieuwe Algemene Beoordelingsmethode voor stoffen en preparaten (ABM) als de nieuwe Immissietoets in werking gegaan. Doel van deze herziening is om die stoffen die zijn geclassificeerd als meest gevaarlijke stoffen voor mens en dier te weren uit de leefomgeving.

  Lees verder
 • Wijziging Bedrijvenregeling: (alsnog) subsidie bij bodemsanering op uw bedrijfsterrein?

  Medio 2017 wijzigen het Besluit financiële bepalingen bodemsanering en de bijbehorende regeling, beter bekend als de Bedrijvenregeling. Dit besluit regelt de subsidie die bedrijven kunnen krijgen bij bodemsanering op in gebruik zijnde bedrijventerreinen. De wijziging van het besluit volgt uit het in 2015 gesloten Convenant Bodem en Bedrijfsleven.

  Lees verder
 • Veranderde wetgeving uitstoot stookinstallaties: nieuwe NOx-emissie-eis

  De overheid past haar regelgeving aan: stookinstallaties moeten per 1 januari 2017 voldoen aan de nieuwste NOx-emissie-eis.
  Met ons onafhankelijke advies weet u exact wat de consequenties van de nieuwe emissie-eisen zijn voor uw installatie(s). Neem direct contact op.

  Lees verder