Menu
 • Tauw draagt bij aan overname BP terrein Pernis door Koole

  Eind juli heeft Koole Terminals de terminal van BP in Pernis in gebruik genomen. Voorafgaand aan de overname was Tauw betrokken bij het onderzoek dat mede bepalend is geweest voor het vaststellen van het overnamebedrag.

  Lees verder
 • Tauw start PAS vergunningverleners-poule om provincies te ondersteunen

  Vanaf 1 juli 2015 is het PAS (Programma Aanpak Stikstof) van kracht. Het PAS is ontwikkeld om de stikstofdepositie in Nederland op te lossen. Dit brengt een stortvloed aan vergunningaanvragen met zich mee. Tauw heeft een PAS vergunningverleners-poule opgezet om hierbij te kunnen ondersteunen.

  Lees verder
 • Tauw wederom gecertificeerd voor de CO₂-ladder niveau 4

  Met de certificering CO₂-ladder niveau 4 laat Tauw zien doelgericht bezig te zijn met CO₂-reductie. Wij hebben inzicht in de CO₂-voetafdruk van onze bedrijfsvoering, hierbij wordt ook rekening gehouden met indirecte emissies. Om de CO₂-uitstoot verder terug te dringen, zijn er verschillende reductiedoelstellingen geformuleerd.

  Lees verder
 • Gevolgen nieuwe Energie Efficiëntie Richtlijn (EER) voor bedrijven

  De Energie Efficiëntie Richtlijn (EER) is in 2012 door de Europese Commissie ingevoerd. De kerndoelstelling van de EU is om 20% meer energie-efficiëntie te behalen in 2020. Het laatste stuk van de Europese richtlijn is op 15 juli 2015 in Nederlandse wetgeving verankert. Met deze verankering zal er voor veel bedrijven het een en ander veranderen. Is uw bedrijf al klaar voor deze veranderingen?

  Lees verder