Menu

Duurzaamheidskompas

Het Duurzaamheidskompas is een effectief instrument om duurzaamheid handen en voeten te geven. Het kompas maakt eenvoudig inzichtelijk welke aspecten van duurzaamheid belangrijk zijn en hoe een project of organisatie daarop scoort. Het Duurzaamheidskompas levert praktische bouwstenen en handvatten waarmee projecten en organisaties duurzamer worden. Omdat het zich niet beperkt tot een bepaald type projecten of bepaalde aspecten van duurzaamheid is het Duurzaamheidskompas uniek.

Bekijk hier de demo van het Duurzaamheidskompas
 
Wijzer in duurzaam bouwen
Tauw heeft het Duurzaamheidskompas in samenwerking met TNO en Hogeschool Arnhem-Nijmegen (HAN) ontwikkeld. In een aantal opzichten werkt het Duurzaamheidskompas hetzelfde als het maken van een risico-analyse. Verschillende aspecten die met duurzaamheid te maken hebben, worden onderling gewogen en vergeleken, en er worden criteria aan toegekend. Zo ontstaat een prioritering van duurzame elementen in een project of binnen een organisatie.
 
Welke criteria en instrumenten worden gebruikt om de duurzaamheid te beoordelen, bepaalt de opdrachtgever. Het Duurzaamheidskompas is namelijk maatwerk: een opdrachtgever bepaalt zelf wat belangrijk is en welke richting wordt aangehouden. Op basis van onze kennis en ervaring kunnen wij daarin adviseren.
 
EMVI
Het Duurzaamheidskompas is uitermate geschikt om inschrijvingen te toetsen op duurzaamheid in de aanbestedingsfase. Het is zeer goed te gebruiken voor het bepalen van de EMVI (Economisch Meest Voordelige Inschrijving). Met de opgestelde duurzaamheidscriteria wordt het Kompas aangeboden aan de inschrijvers. Zij kunnen vervolgens zelf een route uitstippelen, dus zelf keuzes maken, om een zo hoog mogelijke duurzaamheidsscore te behalen.