Menu

Gemalen

Nederland moet pompen om het hoofd boven water te houden. Veel gemalen, groot en klein, houden Nederland droog. De oppervlaktewatergemalen lozen regenwater en kwel op een beheerste en veilige manier. Tauw is marktleider op dit gebied. Al 80 jaar ontwerpen en renoveren wij gemalen.

Visvriendelijk gemaal
Gemalen vormen een vaak fatale barrière voor vissen. Stroomopwaarts lukt het vissen niet om een gemaal te passeren. Stroomafwaarts kunnen vissen gedood worden of beschadigd raken. Betrokken mensen van Tauw hebben daar het volgende op gevonden: FishTrack. Een innovatief systeem om vissen ongedeerd door gemalen te loodsen en hun weg te laten vervolgen. Meer informatie over het visvriendelijk gemaal (pdf) en hier (You Tube).

 

Uitbreiding capaciteit
De adviseurs en ingenieurs van Tauw kunnen uitbreiding van de capaciteit van bestaande gemalen vrij eenvoudig en in korte tijd realiseren tegen geringe kosten. Uitbreidingen van 300% zijn geen uitzondering voor ons. Door met Tauw in zee te gaan wordt bespaard op tijd en geld. Dit biedt de opdrachtgever ruimte voor het vinden van oplossingen voor andere vormen van wateroverlast.

Capaciteitsmeting
De aandacht voor het meten van pompprestaties is de laatste jaren toegenomen. Beheerders van gemalen willen inzicht hebben in de feitelijke prestaties. Bij de renovatie van gemalen worden capaciteitsmetingen gedaan om de pompinstallatie te toetsen, zowel als nulmeting als bij oplevering. Tauw beschikt al decennia over de expertise om zowel de capaciteit als het bijbehorende vermogen te meten.

Expertise
Wij hebben een groot team van vakspecialisten bij Tauw. Wij beschikken over veel kennis die we in de loop van vele jaren hebben opgebouwd en geborgd. Onze specialisten houden zich dagelijks bezig met het aanpassen en uitbreiden van civiele, mechanische en elektrotechnische installaties naar de maatstaven van vandaag en morgen. Onze betrokkenheid bij gemalen uiten wij onder andere door de Nederlandse Gemalenstichting te steunen.