Menu

Gebiedsbescherming

Gebiedsbescherming onder de Wnb behelst de bescherming van Natura 2000-gebieden. De gebiedsbescherming staat centraal in deze wet: er zijn verschillende gebieden aangewezen die vanwege hun specifieke belang voor flora en/of fauna van groot belang zijn. De schaal en beschermde waarden van de gebieden varieert, evenals het bevoegd gezag (provincie, dan wel Ministerie van EZ). De Wnb beschermt:

Gebiedsbescherming onder de Wnb behelst de bescherming van Natura 2000-gebieden. De gebiedsbescherming staat centraal in deze wet: er zijn verschillende gebieden aangewezen die vanwege hun specifieke belang voor flora en/of fauna van groot belang zijn. De schaal en beschermde waarden van de gebieden varieert, evenals het bevoegd gezag (provincie, dan wel Ministerie van EZ).