Menu

Workshop Verificatie en Validatie 2017 van NLIngenieurs op 18 mei

Datum: 21-04-2017

Namens NLIngenieurs organiseren Tauw en Witteveen+Bos op donderdag 18 mei a.s. de workshop Verificatie en Validatie 2017. Deze vindt plaats op ons Tauw-kantoor in Deventer. In 2016 zijn we tijdens de workshop Verificatie en Validatie op zoek gegaan naar de gezamenlijke ‘win-win’ in projecten. Dit jaar ligt de focus op het succesvoller zijn met Systems Engineering en zoomen we in op de praktische toepassing en de beschikbare tooling.

De Marktvisie stelt dat wij, als ‘bouwers van Nederland’, excelleren door betrouwbaar, aanspreekbaar en inspirerend te zijn. En dat we gezamenlijk voor burgers en bedrijven werken aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland. Daarom is iedereen die in de praktijk betrokken is bij Verificatie & Validatie (V&V) in de GWW van harte uitgenodigd voor deze workshop.

Programma

12.30 Ontvangst met koffie
13.00 Welkom door Jaco ter Wal (afdelingshoofd Tauw)
13:15  Opening door Jacolien Eijer (directeur NL Ingenieurs)
13.30  Debat: Het ‘succes’ van SE Leidraad 3.0!?
Kopstukken uit de bouw aan de tand gevoeld
14.30Pauze
14:45Toepassing BIM in Project Ring Groningen
Maarten Visser (Witteveen+Bos) en Matthijs Kluis (2ndSense) over V&V in praktijk aan de zijde van Opdrachtnemer en Opdrachtgever
15.30Workshop Validatie
Delen van praktijkervaringen in groepsverband (interactief)
16.30Terugkoppeling & Highlights
17.00Start Borrel: we vieren onder andere het 100-jarig bestaan van NLingenieurs!


Aanmelden
U kunt zich kosteloos aanmelden door een email te sturen naar ilse.beishuizen@witteveenbos.com. Op dit emailadres kunt u ook terecht voor eventuele vragen.

Voor vragen kunt u ook contact opnemen met Mervyn Suurmond (mervyn.suurmond@tauw.com) van Tauw. Hij is vanuit NLIngenieurs voorzitter van het Expertnetwerk Systems Engineering.

Wij zien u graag 18 mei op ons kantoor in Deventer!

Zie ook:
Onze expertise op het gebied van System Engineering