Menu

Actualiteitenseminar BRZO op 30 mei 2017: Duurzame veiligheid in de chemie 2030

Datum: 17-03-2017

Op 30 mei 2017 organiseert IIR het jaarlijkse Actualiteitenseminar BRZO. Tijdens dit congres worden alle kanten van het Besluit Risico's Zware Ongevallen (BRZO) belicht. In een plenaire sessie geeft Annemieke Nijhof, CEO van Tauw, in haar rol als voorzitter van de stuurgroep voor het programma ‘Veiligheid in de chemie 2030’ een toelichting op de vijf roadmaps die zijn opgesteld in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Tijdens deze sessie zal Annemieke Nijhof stilstaan bij:

 • De totstandkoming van het programma ‘Duurzame veiligheid in de chemie 2030‘
 • Transparantie en delen: samen veiligheid naar een hoger niveau tillen
 • Roadmaps: stand van zaken en de route
 • 'On the road': een blik in de toekomst

Daarnaast zijn er tijdens deze dag medewerkers van Tauw aanwezig die u meer kunnen vertellen over de impact op u als BRZO-bedrijf.

Roadmaps met toekomstvisie
Overheid, bedrijfsleven en kenniswereld werken continu aan het verbeteren van de veiligheid van de (petro)chemieketen. Zij delen de droom dat de sector geen procesincidenten meer kent met significante effecten voor mens en milieu (‘No loss’). De Topsector Chemie heeft haar ambities voor een vitale en duurzame chemie verwoord in het ‘Streefbeeld 2030’. Partijen hebben stilgestaan bij de uitdagingen die er voor ons liggen om de ambitie van ‘No loss’ in dit streefbeeld binnen bereik te brengen. Hiervoor zijn verschillende thema’s en invalshoeken verkend. Roadmaps die onderweg vertaald worden in concrete commitments van partijen aan realiseerbare doelen.

De roadmaps hebben betrekking op veilig investeren en desinvesteren, integrale uitvoering van beleid in de chemie, transparantie en beveiliging in de sector, ruimtelijke inpassing van (petro)chemieclusters en een hoogwaardig kennissysteem voor de chemie. In het programma werken overheid, industrie en wetenschap samen met als doel om in 2030 alle incidenten in de chemische industrie met schade voor burgers of omgeving uitgesloten te hebben. Annemieke Nijhof heeft de totstandkoming van de roadmaps geleid en ziet er, vanuit haar rol als voorzitter van de stuurgroep, op toe dat de roadmaps in concrete werkprogramma’s worden omgezet.

Overig programma
Naast ‘Duurzame veiligheid in de chemie 2030’ komen tijdens de plenaire sessies de volgende onderwerpen aan bod:

 • Veiligheid of Schijnveiligheid?
  Door Arn van der Vorst  van Mepavex Logistics
 • BRZO+, impuls aan de kwaliteitsverbetering van het toezicht
  Door Marcel den Boer van de RUD Zeeland en Jürgen Verstraeten van Dow Chemical Company
 • Het veiligheidsrapport: 24/7 compliant
 • Inspecteurscase, praktijkcase met regietheater
 • Strafrechtelijke handhaving
  Door Alexander de Swart van Houthoff Buruma en Rob de Rijck van het Openbaar Ministerie

Inschrijven?
Inschrijven kan via de website van IIR. Als partner van het event mogen wij relaties uitnodigen met 20% korting op de reguliere ticketprijs. Vermeld bij uw aanmelding de kortingscode 70024TAUW