Menu

Aqua Nederland Vakbeurs & Rioleringsvakdagen: bezoek onze stand en lezingen

Datum: 28-02-2017

Met trots presenteert Tauw zich van 21 tot en met 23 maart 2017 tijdens de Aqua Nederland Vakbeurs en de Rioleringsvakdagen in de Evenementenhal Gorinchem. Hét trefpunt waar ondernemers en relaties uit de water- en rioleringsbranche elkaar ontmoeten.

Door samen te werken kunnen we het waterbeheer nóg duurzamer, toekomstbestendiger en kostenefficiënt(er) maken. Mét en door alle partijen; van waterschappen, overheden en kennisinstellingen tot aannemers en burgers. Samenwerken en verbinden is de kracht van Tauw.

In onze adviezen en ontwerpen én tijdens de realisatie zetten we de nieuwste technologieën en modellen in. Niet alleen ten behoeve van de omgevingscommunicatie en burgerparticipatie, maar ook om onze ontwerpen en adviezen in elke projectfase te optimaliseren.

Lezingen
Op woensdag 22 maart geven Tauw en de gemeente Urk een lezing over omgevingswarmte, met een nadrukkelijk accent op riothermie. Onder het motto ‘Zonder gas de verwarming stoken’ vertellen Simon Bos (businessleader omgevingswarmte) en Christophe Meijer (beleidsmedewerker riolering) over de riothermie-installatie die sinds eind 2016 zwembad ’t Bun op Urk verwarmt.

Verder geven Tauw en waterschap Vallei en Veluwe een lezing over de zuiverende kas voor de behandeling van afvalwater. Paul Telkamp (senior adviseur technologie en waterketen) en Kim Dieleman (planvormer waterketen en stedelijk water) gaan in op het onderzoek naar de zuiverende kas voor Jeugddorp De Glind.

Stand ‘Samenwerken met water’
Daarnaast nodigen we u van harte uit om tussen 21 en 23 maart onze stand (nummer 187) te bezoeken. Hier komen, naast riothermie, onder andere de volgende thema’s aan bod:

  • Natuur- en waterschapbeheer
  • Energie en grondstoffen uit afvalwater en slib
  • Klimaatactieve stad

Aanmelden & meer informatie
Voor een gratis, persoonlijk toegangsbewijs kunt u zich via deze link registreren. U ontvangt uw toegangsbewijs per mail.

Vergeet niet om u daarnaast aan te melden (via dit losse registratieformulier) voor de lezingen over omgevingswarmte en de zuiverende kas voor de behandeling van afvalwater op woensdag 22 maart. De lezingen starten beiden om 12:15 uur en zijn onderdeel van de seminar Communaal Afvalwater, binnen de Nationale WaterTechnologie Week.

Meer informatie en praktijkvoorbeelden van hoe Tauw bijdraagt aan toekomstbestendig en kostenefficiënt waterbeheer: www.samenwerkenmetwater.nl