Menu

Bezoek ons tijdens de Waterbouwdag op 10 november

Datum: 28-10-2016

Op donderdag 10 november 2016 vindt de jaarlijkse Waterbouwdag plaats in De Doelen in Rotterdam. De Waterbouwdag, met dit jaar als thema ‘Hoog en droog’, biedt inzicht in recente ontwikkelingen en nieuwe projecten binnen de waterbouwsector. Tauw is wederom aanwezig met een stand, waarin wij diverse projecten en innovaties presenteren.

Waterbouwdag
Eerdere jaren trok de beurs honderden bezoekers, voornamelijk uit de ingenieurswereld, de aannemerij en Rijkswaterstaat. Ook waren er veel studenten aanwezig.

Dit jaar zijn er 35 informatieve stands waar advies- en ingenieursbureaus, aannemers én kennisinstituten zich presenteren. Tauw informeert bezoekers over zijn waterbouwkundige expertise en -dienstverlening. Dit doen we onder andere aan de hand van de volgende onderwerpen:

 • Watersystemen
  Een veranderend klimaat vraagt om een robuust watersysteem. Dat systeem moet ook ecologisch gezond zijn. Tauw draagt bij aan oplossingen die vrijwel altijd voldoende water (van goede kwaliteit) beschikbaar stellen aan de gebruiksfuncties landbouw, natuur, stedelijke gebied en recreatie.

 • Waterketen
  Samen met gemeenten en waterbedrijven bedenkt Tauw oplossingen voor één waterketen. Met elkaar realiseren we doelmatige inzameling van afvalwater. Vervolgens bedenken we innovatieve oplossingen om dit water te zuiveren ten behoeve van gezondheid en leefomgeving. Energie- en grondstoffenwinning wordt in de advisering meegenomen.

 • Waterveiligheid
  Zonder dijken zou Nederland regelmatig onder water staan. Daarom draagt Tauw graag bij aan de bescherming tegen hoogwater van rivieren en kanalen. Hierbij wordt ook altijd de ruimtelijke inrichting in overweging meegenomen.

 • Havens, vaarwegen en sluizen
  Nederland heeft een goede reputatie als het gaat om transport over water en de daarbij behorende havens. Tauw adviseert en levert oplossingen voor goed onderhoud van deze vaarwegen en havens.

Deelname
Meer informatie over de Waterbouwdag, het dagprogramma en aanmeldmogelijkheden vindt u op deze website.