Menu

Bijeenkomst ‘Duurzame, slimme steden? Een andere Bouwcultuur!’ op 8 juni

Datum: 19-05-2017

Hoe benut je energiepotenties in een wijk, formuleer je heldere doelen en wat is de routekaart naar duurzame energietransitie van onze steden? Deze vragen worden beantwoord tijdens de lezing- en debatavond 'Duurzame, slimme steden? Een andere Bouwcultuur' op 8 juni in Steenbrugge. Tauw draagt bij aan het programma.

Lezingen

 • Duurzame, slimme steden?
  Door: Prof. Andy van den Dobbelsteen, hoogleraar Climate Design & Sustainability aan de TU Delft.
  Wereldwijd staan steden voor een aantal flinke, nieuwe uitdagingen, zoals energietransitie, klimaatverandering en gezond stedelijk leven. Slimme steden zullen de economische voordelen van de stad op een intelligente wijze koppelen aan de grote maatschappelijke uitdagingen.
  Van den Dobbelsteen: “Ik zit in de hoek van duurzaam bouwen, duurzame energiesystemen, maar ook klimaatadaptatie: het aanpassen aan klimaatveranderingen die verwacht worden. Wij onderzoeken en vertalen oplossingen naar ingrepen en nieuwe concepten. Wij zoeken en vinden nieuwe verbanden waar die vroeger niet waren. Van alles is mogelijk.”
 • Een andere bouwcultuur!
  Door: Joyce van den Hoek Ostende, specialist in ecologische bedrijfsontwikkeling.
  Joyce van Den Hoek Ostende is als procesbegeleider sinds mei 2016 betrokken bij de ontwikkeling van Ecowijk De Kiem in Arnhem. Vijf groepjes architecten en kleine bouwpartijen ontwerpen samen met de bewoners deze nieuwe woon- en leefomgeving met zo’n 60 duurzame woningen.De Kiem is een woonwijk met huizen die weinig energie verbruiken of zelfs energie opwekken, en soms ook nog gebouwd zijn met natuurlijke materialen. Daarnaast wordt de openbare ruimte 'groen' ingevuld. Een kenmerk van een ecowijk is ook de aandacht voor de gemeenschap van mensen die er woont, zoals gedeelde faciliteiten en ontmoetingsplekken.

Plenaire discussie
Aansluitend is er een plenaire discussie onder leiding van Wilma Mensink van Bureau Voegwerk met een panel bestaande uit:

 • Frans Holleman, directeur regio Noord-­‐Oost & Midden, BPD Gebiedsontwikkeling
 • Ron Sint Nicolaas, regisseur duurzame energie, Gemeente Deventer
 • Edwin van der Strate, manager klimaatadaptatie, advies- en ingenieursbureau Tauw

Meer informatie
Kijk voor meer informatie en aanmelden op www.rondeeldeventer.nl.
Deze lezingenavond dient tevens als inspiratiebron voor het ‘Ontwerpatelier Stad’ op 22 juni te Zwolle

Meer informatie over onze expertise op het gebied van Klimaatactieve Stad