Menu

Dag van de Openbare Ruimte: bezoek onze stand en lezing

Datum: 06-09-2016

Op woensdag 28 en donderdag 29 september 2016 vindt de Dag van de Openbare Ruimte plaats in de Jaarbeurs Utrecht. Hét jaarlijkse ontmoetingsmoment voor professionals die zich bezig houden met ontwerp, inrichting, onderhoud en beheer van de openbare ruimte. Tauw is aanwezig met een stand én verzorgt een lezing.

Een klein en dichtbevolkt land als Nederland vraagt om een leefomgeving die bijdraagt aan onze vitaliteit en ons welbevinden. Participatie vanuit de omgeving is daarbij essentieel. Zowel onze stand als onze lezing staat in het teken van de volgende vraag: ‘Hoe creëren we een toekomstbestendige, participerende leefomgeving?’

Tauw ziet de volgende thema’s als bouwstenen voor zo’n leefomgeving:

  • Prettige leefomgeving: wij stellen de mens en menselijke maat centraal en ontwerpen vanuit belevings- en gebruikswaarde
  • Gezonde leefomgeving: wij sturen op vitaliteit en gezondheid van de mens en de omgeving waarin hij/zij woont, werkt en recreëert
  • Duurzame leefomgeving: wij richten de openbare ruimte in vanuit uitdagingen in de toekomst en effecten elders in de wereld

Onze lezing ‘3D Citymanagement: Nieuwe tools voor participatie en inrichting van de leefomgeving’ vindt plaats op donderdag 29 september, van 11:30 – 12:00 uur in Juliana 1 (Jaarbeurs Utrecht).

Aanmelden & meer informatie
Wij nodigen u van harte uit om op 28 en 29 september onze stand (nummer 4.5.50) te bezoeken en onze lezing bij te wonen! Want u wilt toch ook een prettige, gezonde en duurzame leefomgeving?

Voor een gratis, persoonlijk toegangsbewijs kunt u zich hier registreren. U ontvangt het toegangsbewijs dan per mail.

Meer informatie en praktijkvoorbeelden over hoe Tauw bijdraagt aan een prettige, gezonde en duurzame leefomgeving: www.tauwkijktanders.nl/leefomgeving.