Menu

Gevolgen veranderende WOZ-waardering dijkwoningen

Datum: 10-08-2017

De WOZ-waardering van dijkwoningen gaat komend jaar veranderen. Aanleiding hiervoor is een recente brief van de Waarderingskamer. Hierin zijn de WOZ-uitvoeringsorganisaties opgedragen om vanaf 2018 bij de WOZ-waardering van dijkwoningen rekening te houden met de vrijstelling voor waterverdedigingswerken. Tauw werkt samen met Van den Bosch & partners om WOZ-vrijstellingen van waterverdedigingswerken bij dijkwoningen te inventariseren.

Besluit Waarderingskamer
De Waarderingskamer heeft tot de wijziging besloten naar aanleiding van het arrest van de Hoge Raad (4 maart 2016). Uit het arrest blijkt dat WOZ-objecten - gelegen op waterstaatswerken - deels onder deze vrijstelling vallen. Volgens de meest recente jurisprudentie gaat het hierbij om het gedeelte dat niet tot de woning behoort, zoals bijvoorbeeld de tuin.

Gevolgen voor WOZ-objecten
Per WOZ-object dient voor 2018 bepaald te worden welk gedeelte onder de vrijstelling valt (en dus bij waardering buiten beschouwing blijft). Dankzij de keur, leggerkaarten, GIS-bestanden en de noodzakelijke juridische kennis kunnen Tauw en Van den Bosch & partners dit grotendeels geautomatiseerd verzorgen. Het resultaat is een rapportage die per kadastraal perceel de vrijgestelde oppervlakte in vierkante meters weergeeft.

Ook als u de inventarisatie zelf uitvoert, kunt u voor advies en ondersteuning bij Tauw en Van den Bosch & partners terecht.

Meer informatie over de WOZ-waardering van dijkwoningen