Menu

Het fietspad als duurzame oplossing voor de groeiende druk op stedelijke ontwikkeling

Datum: 17-08-2017

Door klimaatverandering en bevolkingsgroei kampen steeds meer gemeenten en provincies met vraagstukken op het gebied van mobiliteit, gezondheid en leefbaarheid. Door de oplossingen van vandaag slim te verbinden, kunnen we de (toekomstige) problemen binnen de leefomgeving aanpakken.

De laatste jaren staat onze stedelijke ontwikkeling onder (groeiende) druk. Door bevolkingsgroei leven we - vooral in de steden - met steeds meer mensen op een beperkt aantal vierkante meters. Continu bijbouwen is geen oplossing, want door klimaatverandering worden we steeds vaker geconfronteerd met hittestress en wateroverlast. Om deze klimaateffecten tegen te gaan is ’vergroening’ van de stad hard nodig.

Om deze problematiek aan te pakken, moeten we onze omgeving beter en slimmer benutten.

Fietspaden
Neem nou het fietspad: dankzij de aanpak duurzaam GWW worden minder primaire grondstoffen gebruikt bij de aanleg én is de CO2 uitstoot lager. Maar er is zoveel meer mogelijk. Zie de naastliggende berm van het fietspad niet alleen als uitloper van de weg, maar leg er een bij-vriendelijke groenstrook in aan. Dat helpt de bij te overleven én zorgt ervoor dat het fietspad minder snel blank staat bij een stortbui (klimaatadaptatie).

Als we dan toch geconfronteerd worden met een wolkbreuk, vang het overtollige water dan op onder het fietspad. Zo neemt de wateroverlast in het stedelijke gebied af en kan het opgevangen regenwater in drogere perioden gebruikt worden om het groen langs het fietspad te voeden.

Beter en slimmer verbinden
Door onze kennis op het gebied van onder andere duurzaam GWW, klimaatadaptatie, verlichting, omgevingswarmte en ecologie slim te verbinden én te combineren met de nieuwste technologieën, biedt Tauw duurzame oplossingen die de leefomgeving leefbaar, bereikbaar en gezond maken (en houden).

Fietspad als duurzame oplossing tijdens de Dag van de Openbare Ruimte
Benieuwd hoe fietspaden een duurzame oplossing bieden voor groeiende druk op stedelijke ontwikkeling? Kom dan op donderdag 28 september naar de Dag van de Openbare Ruimte. Anno Drenth, programmamanager duurzaamheid bij Tauw, geeft daar – geholpen door gastsprekers van de provincie Noord-Brabant en Goudappel Coffeng – een interactieve lezing over dit onderwerp.