Menu

‘Hittestress’ wint Wetskills Water Challenge Roemenië

Datum: 29-05-2017

Onlangs heeft in Boekarest de 25ste Wettskills Water Challenge plaatsgevonden, een evenement voor Nederlandse en Roemeense studenten en jong professionals met passie voor water. Vijf teams werden uitgedaagd te werken aan oplossingen voor waterproblemen in Roemenië. Het team dat zich bezighield met de case ‘Effecten van klimaat op de stad: hittestress’, begeleid door Tauw en Hanzehogeschool Groningen, kwam als winnaar uit de bus.

Hittestress
Het winnende team is aan de slag gegaan met de hittestresskaart van Tauw. Die laat zien waar in de stad extreme hitte kan optreden op zeer warme dagen en waar je maatregelen kunt nemen. Onder begeleiding van Floris Boogaard (internationale projecten ‘klimaat in de stad’ bij Tauw/Hanzehogeschool Groningen), Jeroen Kluck (KAS/hittestress expert bij Tauw/Hogeschool van Amsterdam) en Paul van der Wal (maker hittestresskaart Tauw) heeft het team de effecten in beeld gebracht aan de hand van data van lokale partijen en interviews.

Uit de case is naar voren gekomen dat hittestress in Roemenië als probleem wordt gezien, en dat bewustwording van de problematiek en onderlinge samenwerking essentieel is bij de aanpak ervan. Om klimaatadaptatie in Boekarest en andere steden te stimuleren, heeft het team een smartphone app ontworpen die zowel probleemlocaties als oplossingsrichtingen in beeld brengt.

Jury-oordeel
Het jury-oordeel van het winnende team luidde als volgt: “We chose a team with a market ready, feasible and flexible solution. Due to climate change, extreme weather events become more frequent. For Bucharest this has consequences like heatstress and flooding. Our case owner asked for a multifunctional method for risk assessment and mitigation. The core of our solution is a game based app, that stimulates citizens in a fun way to collect relevant data on which adaptive solutions can be based. Based on input of other cities in Europe, the app will also show possible solutions.”

Meer informatie over Wettskills op:


Meer informatie over onze expertise op het gebied van de klimaatactieve stad.

Zie ook de publicaties: