Menu

Nederlandse Gemalenstichting viert 25-jarig jubileum bij stoomgemaal Wouda

Datum: 06-11-2012

Op 2 november vierde de Nederlandse Gemalenstichting (NGS) haar 25-jarig jubileum. Actieve leden van de NGS waren uitgenodigd voor lezingen en een rondleiding bij het Woudagemaal in Lemmer, het grootste stoomgemaal ter wereld dat nog werkt. Tauw is hoofdsponsor van de NGS. 
 
De NGS heeft als doel ons industrieel erfgoed met betrekking tot gemalen te behouden. De leden van de stichting verzetten veel werk zodat kostbare erfgoederen bewaard danwel herkenbaar blijven voor het nageslacht. Zo is het Woudagemaal het grootste nog werkende stoomgemaal van de wereld en als zodanig aangemerkt op de UNESCO Wereld erfgoedlijst.

Pleidooi
Jaap van Raaij - gemalenspecialist bij Tauw en adviseur van de NGS - is nauw betrokken bij het behoud van het Woudagemaal, dat al sinds 1920 dienst doet bij hoge waterstanden. Hij ging in zijn lezing in op de werking van de technische installaties van dit oude stoomgemaal en hield een pleidooi voor het op schrift stellen van de werking van deze oude technieken, zodat deze vaardigheden ook in de toekomst bewaard blijven.

Marktleider
Tauw is marktleider op het gebied van gemalen. Vanaf 1928 hebben wij vele polder- en boezemgemalen ontworpen en gerealiseerd. De meeste van deze gemalen zijn nu nog in bedrijf. Soms in de oorspronkelijke staat en vaak voorzien van nieuwe aandrijvingen en pompen, aangepast aan de eisen van het moderne waterbeheer.

Meer over onze expertise op www.grootingemalen.nl