Menu

Aangekondigde controles op arbeidsveiligheid

Datum: 17-09-2014

Gevaarlijke stoffen in grote hoeveelheden brengen specifieke risico’s met zich mee. Voor bedrijven die met grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen werken, is daarom (aanvullende) regelgeving opgesteld om medewerkers, milieu en omwonenden te beschermen: het Besluit Risico’s Zware Ongevallen 1999 (BRZO) en de in het Arbobesluit opgenomen ARIE-regeling. De ARIE-regeling is feitelijk een aanvullende Risico-Inventarisatie en –Evaluatie (RI&E) m.b.t. de risico’s van zware ongevallen met gevaarlijke stoffen.

Aankondiging extra controles
De Inspectie SZW (iSZW) controleert bedrijven of zij de interne (arbeids)veiligheid op orde hebben. De Inspectie voert specifieke controles branchegericht uit. In de tweede helft van 2014 gaat iSZW zich onder andere richten op de betonindustrie en de hout-, timmer- en meubelindustrie. Grote aandachtspunten bij de controles zijn: blootstelling aan stoffen (en stofemissie) en machineveiligheid.  

Aanleiding is dat de iSZW zich zorgen maakt over het grote aantal overtredingen (op het gebied van arbo, brandveiligheid en omgevingsveiligheid) tijdens onderhoud(stops) bij ARIE- en BRZO-bedrijven.

Tijdens de controles zal bij de betonindustrie vooral gekeken worden naar onveilige machines, onveilige werkplekken en de blootstelling aan kwartsstof en dieselmotoremissie. Bij de hout-, timmer- en meubelindustrie zal vooral gekeken worden naar de blootstelling aan houtstof en het werken met gevaarlijke machines.

Wat kunt u zelf doen?
Zorg dat u de arboveiligheid, brandveiligheid en omgevingsveiligheid geregeld heeft! Schenk hieraan extra aandacht bij onderhoud en bij speciale projecten. Op arbo-op-orde.zelfinspectie.nl kunt u zelf nagaan of uw bedrijf alle zaken op het gebied van arbozorg op orde heeft. Uiteraard kan Tauw u ook ondersteunen bij deze eigen controle.

Meer informatie?
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Niels Leerling, T +31 57 06 99 74 5 of per mail: niels.leerling@tauw.nl of met Daan van Wieringen, T +31 20 60 63 23 0 of per mail: daan.vanwieringen@tauw.nl