Menu

Aanscherping regelgeving asbest

Datum: 27-01-2015

Per 1 januari 2015 is de nieuwe grenswaarde voor amfibolen vastgesteld. De nieuwe grenswaarde voor amfibolen is nu 2.000 vezels/m³ (was 10.000 vezels/m³). In de nabije toekomst is het streven de grens verder te verlagen naar 300 vezels/m³.

Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft de wettelijke waarden aangescherpt die aangeven wat de maximale concentratie van asbest is waar mensen op het werk aan mogen worden blootgesteld. 

Aanleiding voor deze aangescherpte grenswaarden zijn de aanbevelingen van de Gezondheidsraad. Deze instantie adviseerde in 2010 om de grenswaarden omlaag te brengen om de risico's voor werknemers te verminderen. 

Op basis van de nieuwste inzichten is besloten om twee waarden te laten gelden voor de verschillende soorten asbest: 

De nieuwe grenswaarde voor chrysotiel is 2.000 vezels/ m³. Deze grenswaarde is ingegaan op 1 juli 2014. 

De nieuwe (tussen)grenswaarde voor amfibolen is 2.000 vezels/ m³. Deze grenswaarde is ingegaan op 1 januari 2015.

Gevolgen
In de praktijk blijkt de gewenste grenswaarde van 300 vezels/m³ voor hoog-risico (amfibool) asbestsaneringen vaak nog niet haalbaar. Behalve de aangescherpte verwijderingsmaatregelen is optimaal gebruik van adembescherming noodzakelijk. Sinds 1 januari 2015 is de ‘Pasfittest’ - de beschermingsfactor onder praktijkomstandigheden - verplicht voor het type/maat volgelaatsmasker voor een medewerker. 

Het verlagen van de grenswaarde kan een verzwaring van de SMART slooprisicoklasse tot gevolg hebben. Bij de zwaarste risicoklasse zijn aanvullende luchtmetingen noodzakelijk die met electronenmicroscopie geanalyseerd moeten worden. De analyse kan standaard niet op locatie worden uitgevoerd. De saneringen zullen een langere doorlooptijd in beslag nemen.

Meer informatie?
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Gerrit Bons, T +31 57 06 99 81 9 of per mail: gerrit.bons@tauw.nl