Menu

(Alsnog) subsidie bij bodemsanering op uw bedrijfsterrein?

Datum: 20-06-2017

Per 1 juli 2017 wijzigen het Besluit financiële bepalingen bodemsanering en de bijbehorende regeling, beter bekend als de Bedrijvenregeling. Dit besluit regelt de subsidie die bedrijven kunnen krijgen bij bodemsanering op in gebruik zijnde bedrijfsterreinen. Om de sanering van bedrijfsterreinen te versnellen, wordt de regeling verruimd en is er een eindtermijn vastgesteld. Wij hebben de belangrijkste wijzigingen voor u op een rijtje gezet.

Een voorwaarde voor het ontvangen van subsidie onder de Bedrijvenregeling is dat u of de terreineigenaar zich vóór 1 januari 2008 heeft aangemeld.

Belangrijkste wijzigingen per juli 2017

 • Opgenomen termijnen
  Het ministerie van Infrastructuur en Milieu hecht veel belang aan het op korte termijn saneren van ernstig verontreinigde bedrijfsterreinen. Om voor subsidie in aanmerking te komen, is daarom een aantal termijnen opgenomen:

  • Vóór 1 januari 2024 dient een saneringsplan of BUS-melding te zijn ingediend
  • Vóór 1 januari 2025 dient de subsidieaanvraag te hebben plaatsgevonden
  • Vóór 1 januari 2030 dient de sanering te zijn afgerond en de subsidievaststelling te zijn ingediend. Na 2030 worden verzoeken tot uitkering van subsidie niet meer in behandeling genomen.

 • Verruiming van de regeling
  Met de aanpassing van de Bedrijvenregeling zijn de regels voor het verkrijgen van subsidie en het verstrekken van een voorschot, verruimd. Ook is het mogelijk om de bodemsanering in fasen uit te voeren.

  Door de verruiming van de regeling kunt u per 1 juli 2017 ook aanspraak maken op subsidie voor:

  • Terreinen die na herontwikkeling een andere bestemming krijgen (niet-industrie)
   De hoogte van de subsidie blijft afgestemd op de voortzetting van de functie bedrijfsterrein.
  • Terreinen met een grootschalige grondwaterverontreiniging
   De jarenlange sanering of monitoring van deze terreinen kan worden overgedragen aan de overheid of een andere instantie.

Wat wij u aanraden
Wilt u voor subsidie in aanmerking komen, zorg er dan voor dat u tijdig actie onderneemt om aan de gestelde termijnen te kunnen voldoen! Bent u te laat, dan komen de kosten van de sanering geheel voor uw eigen rekening. 

Tauw kan u hierbij ondersteunen. Wij kunnen u helpen met het maken van een planning voor het vaststellen van budgetten, het opstellen van het saneringsplan of BUS- melding, het calculeren van de kosten van bodemsanering, het berekenen van het subsidiepercentage en het opstellen van de subsidieaanvraag.

Meer informatie: Karin Grobben, karin.grobben@tauw.com, +31 65 38 15 81 1 of Cathrien Heusinkveld, cathrien.heusinkveld@tauw.com, +31 62 18 19 35 2.