Menu

Asbestmeter maakt snelle en eenvoudige screening mogelijk

Datum: 22-06-2017

Tauw beschikt als eerste in Nederland over de asbestmeter (microPHAZIR™ AS). De asbestmeter maakt het mogelijk om op een snelle en veilige manier te bepalen of er asbesthoudend materiaal aanwezig is. Door een directe screening ter plaatse wordt het risico van blootstelling aan asbest - vergeleken met de traditionele werkwijze van monstername en analyse - sterk verminderd. De asbestmeter wordt onder andere al ingezet om de inventarisatie van asbesthoudende daken te versnellen.

Voordelen van de asbestmeter zijn:

  • Snelle en eenvoudige detectie van asbest
  • Besparing van kosten en tijd: resultaat is direct bekend
  • Geen tussenkomst van laboratorium: analyse is niet altijd noodzakelijk

Hoe werkt het?
De asbestmeter maakt gebruik van ‘nabij-infrarood spectroscopie’ om asbest te identificeren. Door de asbestmeter tegen het asbestverdachte materiaal te plaatsen (bijv. een golfplaten dak, vensterbank, wand- en plafondbeplating) vindt binnen enkele seconden een meting plaats. De resultaten ervan worden vervolgens direct weergegeven.

De asbestmeter detecteert op de aanwezigheid van chrysotiel (wit asbest), amosiet (bruin asbest), crocidoliet (blauw asbest), tremoliet (grijs asbest), actinoliet (groen asbest) en anthofyliet (geel asbest).  

Inspectie van grote hoeveelheden asbestverdachte materialen
Bij de inspectie van grote hoeveelheden asbestverdachte materialen is de asbestmeter een sneller en goedkoper alternatief voor de traditionele monstername en analyse. Denk hierbij aan:

  • Inspectie van een grote hoeveelheid asbestdaken (golfplaten)
  • Inspectie van monumentale objecten
  • Inspectie in het kader van grootschalige eigendomstransactie, waarbij monstername een risico vormt op het ontstaan van beschadigingen en/of lekkages

Echter, voor het uitvoeren van asbestinventarisaties bij sloop, renovatie en risicoanalyse is laboratoriumanalyse verplicht vanuit de Nederlandse wet- en regelgeving.

Succesvolle inzet bij inventarisatie asbestdaken
Inmiddels hebben we de asbestmeter succesvol ingezet bij inventarisaties van asbesthoudende daken in de provincies Overijssel en Gelderland. Vanaf 2024 zijn asbestdaken in Nederland verboden. Er moet nog ruim 120 miljoen vierkante meter asbesthoudende daken worden verwijderd. Met de snelheid waarmee dit nu gebeurt, wordt het erg lastig om dit doel te behalen. Wij zijn de uitdaging aangegaan om, samen met de overheid en bedrijven, voor 2024 alle asbestdaken op een veilige en efficiënte manier te hebben verwijderd.

Wat wij voor u kunnen betekenen
Vermoedt u asbest in uw gebouw of in de grond, en wilt u weten hoe dit op een veilige manier te verwijderen? Begint u aan de renovatie van een (bedrijfs)pand of wilt u uw medewerkers voorbereiden op de eventuele vondst van asbest? Wij kunnen u in het gehele asbesttraject ondersteunen; van onderzoek en inventarisatie tot begeleiding, toezicht en directievoering bij sanering en het opstellen van asbestbeheerplannen.

Contact: Gijs Duijst, gijs.duijst@tauw.com, +31 62 29 27 55 3 en Erik Menkema, erik.menkema@tauw.com, +31 62 27 92 37 3.