Menu

Bent u in compliance met de IED?

Datum: 27-06-2014

Hoge onderzoeksinspanningen
Wanneer bedrijven kritsche/risicovolle stoffen gebruiken dan wel op- of overslaan, dan moet emissie naar de bodem worden voorkomen. Dit is vastgelegd in de Europese richtlijn ‘Industrial Emission Directive’ (IED) die per 1 januari 2013 in werking is getreden. Analyse op een standaardpakket volstaat dan veelal niet meer. In de IED is opgenomen dat de nulsituatie moet worden vastgelegd daar waar bodembedreigende stoffen worden gebruikt, geproduceerd of vrij kunnen komen bij start van bodembedreigende activiteiten of bij de revisie van de milieuvergunning. Doel van het nulsituatie- onderzoek is het verkrijgen van een toetsingsgrondslag bij de definitieve stopzetting van de activiteiten. In Nederland zijn we dit al jaren gewend, maar traditioneel onderzoek volgens de geldende Nederlandse protocollen verplicht bedrijven tot hoge onderzoeksinspanningen ter plaatse van alle potentieel bodembedreigende activiteiten. Dit leidt logischerwijs tot hoge kosten door de hoge onderzoeksintensiteit (veel veldwerk) en de grote hoeveelheid analyses.

Maatwerk Tauw
Tauw heeft een methode ontwikkeld waarmee met een maatwerkaanpak de onderzoeksinspanning geclusterd kan worden uitgevoerd én waarmee de meest kritische/risicovolle stoffen volgens een stappenplan worden geselecteerd. Zo worden kosten bespaard.


Conform protocol

Maatwerk Tauw

 

De rode punten betreffen de uit te voeren onderzoeksinspanning.

De groene punten betreffen locaties waarvan al analysegegevens bekend zijn.


Meer informatie
Wilt u weten of wij voor u een maatwerkstrategie kunnen opstellen, neem dan contact op met Tessa Verschoor, T +31 10 288 61 39 of per mail: tessa.verschoor@tauw.nl.