Menu

Ecoviewer geeft snel inzicht in beschermde planten- en diersoorten

Datum: 27-10-2017

Hebt u als initiatiefnemer, vergunningverlener of handhaver te maken met een evenement of de nieuwbouw, verbouw of herontwikkeling van een locatie? Dan wilt u weten welke beschermde planten- en diersoorten er in de omgeving voorkomen. Want een onvoorziene bezoeker zoals de rugstreeppad kan vertraging, boetes en andere ongemakken met zich meebrengen. De Ecoviewer biedt uitkomst.

De Ecoviewer is een handige webtool die snel en eenvoudig beschermde natuurwaarden binnen een gebied in beeld brengt. In slechts enkele klikken is te zien waar en welke beschermde planten- en diersoorten in een bepaald gebied worden verwacht, of juist worden uitgesloten. Door op het juiste moment van de gewenste gegevens op de hoogte te zijn, zullen dergelijke projecten in de toekomst beter verlopen.

In 3 stappen inzicht in de beschermde natuurwaarden in een bepaald gebied
Zo werkt de Ecoviewer:

 • Stap 1: Selecteren van het zoekgebied
  Het zoekgebied is eenvoudig te selecteren. De Ecoviewer toont duidelijke achtergronden (zoals een topografische ondergrond en luchtfoto’s) en biedt diverse mogelijkheden om het zoekgebied nauwkeurig in te tekenen (bijvoorbeeld een punt, lijn of vrije vorm).
 • Stap 2: Zoeken naar flora en fauna
  Op basis van bovenstaande selectie zoekt de Ecoviewer naar de te verwachten aanwezige beschermde flora en fauna. Daartoe beschikt de Ecoviewer over een onderliggende database met verspreidingsinformatie van beschermde flora en fauna op uurhokniveau (5x5 kilometer). Deze informatie is afkomstig uit betrouwbare bronnen over recente verspreiding van beschermde soorten in heel Nederland.
 • Stap 3: Tonen van de resultaten
  De Ecoviewer toont een overzicht van alle te verwachten aanwezige soorten binnen het zoekgebied. Deze soorten worden overzichtelijk per type biotoop (zoals bebouwing, grasland, bos of water) weergegeven. Een overzicht van het onderzoeksgebied, de onderliggende resultaten en de resultaten per biotoop kunnen ook in pdf-formaat worden gedownload.

Hoe de Ecoviewer werkt, is ook te zien in dit filmpje.

Voordelen Ecoviewer
De Ecoviewer is:

 • Optimaal toegesneden op de Wet natuurbescherming
 • 24/7 beschikbaar
 • Uniek, omdat:

  • Het verschillende biotopen onderscheidt
  • Het een relatie legt met beschermde natuurgebieden in de omgeving van het zoekgebied

 • Naar wens uit te breiden, bijvoorbeeld met:

  • Informatielagen uit externe bronnen, zoals de ligging van de gemeentelijke groenstructuur, data uit de Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF) en informatie uit ruimtelijke visies
  • Informatie uit eerdere natuuronderzoeken in uw gemeente
  • ‘Live’ weergave van verzamelde natuurgegevens tijdens inventarisaties na kwaliteitscontrole
  • De mogelijkheid om het detailniveau van de achtergrondinformatie te vergroten (van standaard 5x5 kilometerhokken naar ieder gewenst detailniveau)

Contact: Frank Aarts, frank.aarts@tauw.com, +31 62 11 06 31 5.