Menu

Gevolgen van de 4e tranche Activiteitenbesluit voor Geluid

Datum: 27-01-2015

In 2015 treedt naar verwachting de 4e tranche van het Activiteitenbesluit in werking. In de vorige Ingenieus hebben we hierover al in algemene zin bericht.  Meer specifiek heeft deze wetwijziging ook gevolgen voor het milieuaspect geluid voor bedrijven.

Nieuwe categorieën in Activiteitenbesluit
De nieuwe categorieën die straks onder het Activiteitenbesluit gaan vallen, zijn onder andere:

  • Bedrijven die activiteiten met afval verrichten
  • Asbestverwijderingsbedrijven
  • Gieterijen
  • Inrichtingen met grote ‘lawaaimakers’, zoals elektromotoren of verbrandingsmotoren
  • Ziekenhuizen

Gevolgen geluidsituatie overgang vergunningplicht naar het Activiteitenbesluit
Als uw bedrijf onder de algemene regels van het Activiteitenbesluit komt te vallen, geldt een overgangsperiode van drie jaar waarin de grenswaarden uit de vigerende milieuvergunning automatisch van kracht blijven als maatwerkvoorschriften. Wanneer geen actie wordt ondernomen, vervallen deze voorschriften na drie jaar. Vanaf dat moment moet direct voldaan worden aan de standaardgrenswaarden uit het Activiteitenbesluit. Voor bedrijven die nu grenswaarden in de vergunning hebben die ruimer zijn dan deze standaardgrenswaarden is het van belang ervoor te zorgen dat zo niet ongemerkt overschrijding optreedt van de standaardgrenswaarden. Andersom biedt de overgang naar het Activiteitenbesluit ook een kans om, soms te stringente, lage grenswaarden uit de vergunning op te rekken tot de standaardgrenswaarden.

Wijzigingen aanwijzing grote lawaaimakers
De lijst met de als 'grote lawaaimaker' aangewezen activiteiten wordt aangepast waardoor voor een aantal bedrijven de zoneringsplicht vervalt. Het vervallen van de zoneringsplicht is relevant bij wijzigingen van bestemmingsplannen of het aanvragen van een omgevingsvergunning.

Een gedetailleerd overzicht van de nu bekende wijzigingen en de aanpassingen voor de aanwijzing van grote lawaaimakers vindt u hier.

Meer informatie?

Tauw kan voor u de impact bepalen en inzichtelijk maken wat u het best kunt doen als u straks aan de regels van het Activiteitenbesluit moet voldoen. Samen met u zetten we de strategie uit zodat u na in werking treden van de 4e tranche van het Activiteitenbesluit in compliance bent én blijft.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jean-Pierre van Mulken, T +31 57 06 99 87 0 of per mail jeanpierre.vanmulken@tauw.nl of met Arjo van den Berg, T +31 57 06 99 83 1 of per mail arjo.vandenberg@tauw.nl.