Menu

Gevolgen wetsvoorstel Kwaliteitsborging in het bouwen

Datum: 31-03-2015

Minister Blok wil volgens het wetsvoorstel ‘Wet kwaliteitsborging voor het bouwen’ dat de bouw straks veiliger en meer klantgericht is. Met dit wetsvoorstel wordt een compleet nieuw stelsel van kwaliteitsborging voor het bouwen geïntroduceerd. Concreet betekent dit dat de initiatiefnemers in de bouw, en u als opdrachtgever, een goede bouwkwaliteit moeten waarborgen.

De gedachte hierachter is dat de bouwende partijen zelf de kennis, ervaring en mogelijkheden in het bouwproces gebruiken om een goede bouwkwaliteit te waarborgen. Alle partijen in de bouw, zoals aanvragers van de omgevingsvergunning, projectontwikkelaars, woningbouwverenigingen, architecten en aannemers krijgen hiermee te maken.

Wat betekent dit voor overheden en bedrijven?
Gemeenten hoeven straks voor het aanvragen van bijvoorbeeld een omgevingsvergunning voor bouwen geen technische documenten of constructieberekeningen van het betreffende bouwwerk meer te beoordelen. De aanvrager moet alleen aantonen met welke instrumenten en welke kwaliteitsborger wordt gewerkt. Een van de voordelen hiervan is dat niet voor elke (technische) wijziging van het bouwplan in een latere fase een wijziging van de vergunning hoeft worden aangevraagd.

Gevolgen van dit wetsvoorstel zijn ook dat de verschillende betrokken partijen in het bouwproces extra nalevingskosten moeten maken omdat zij de (extra) kwaliteitsborging moeten uitvoeren, en dat er in de toekomst minder bouwtechnische kennis nodig is bij de verschillende overheidsinstanties.

Meer informatie
Tauw kent de aspecten van kwaliteitsborging, zowel procesmatig als technisch-inhoudelijk en volgt de ontwikkeling van deze wetswijziging op de voet. Voor meer informatie over de mogelijke gevolgen kunt u contact opnemen met Bart de Jong, T +31 20 60 63 27 1, bart.dejong@tauw.nl.