Menu

Grenswaarden stikstofdepositie Natura2000-gebieden opgeschaald

Datum: 25-01-2016

Op 15 december 2015 is het rekeninstrument AERIUS geactualiseerd. Deze actualisatie hangt samen met de partiƫle herziening van het Programma Aanpak Stikstof (PAS), die op dezelfde datum in werking is getreden. Het belangrijkste gevolg van deze herziening is dat voor alle Natura2000-gebieden in Nederland de grenswaarden voor meldingen weer zijn opgeschaald naar 1 mol.

Verplichtingen vanuit het PAS
Bedrijven die door een wijziging in bedrijfsactiviteiten een extra stikstofdepositie van meer dan 1 mol per jaar veroorzaken op gevoelige Natura2000-gebieden, zijn verplicht een Natuurbeschermingswetvergunning aan te vragen. Dit was altijd al het geval.

Bedrijven die door een wijziging in activiteiten minder dan 1 mol maar, meer dan 0,05 mol per jaar stikstofdepositie veroorzaken op gevoelige Natura2000-gebieden, hadden de plicht dit te melden via de AERIUS Calculator. Sommige Natura2000 gebieden zijn in 2015 zo vaak gemeld dat de ontwikkelruimte voor activiteiten voor 95% was opgevuld. Voor deze gebieden is toen bepaald dat bedrijven die door de nieuwe activiteiten een extra stikstofdepositie van meer dan 0,05 mol per jaar veroorzaakten, ook een Natuurbeschermingswetvergunning moesten aanvragen.

Op 15 december 2015 is het AERIUS Register opgeschoond, waardoor voor alle Natura2000-gebieden in Nederland de grenswaarden voor meldingen weer zijn opgeschaald naar 1 mol.

Consequenties van deze wijziging voor bedrijven
Enerzijds ontstaan er nu mogelijkheden voor bedrijven om toch eenvoudig een uitbreiding of verandering van activiteiten met gevolgen voor stikstofdepositie te melden. Anderzijds krijgen bedrijven die in 2015 als gevolg van de 0,05 mol grenswaarde een Natuurbeschermingswetvergunningstraject zijn gestart, mogelijk te maken met wijzigingen in de procedure.

Voorbeeld uit de praktijk
De provincie Gelderland neemt vergunningsaanvragen uit 2015 voor een stikstofdepositietoename van meer dan 0,05 mol maar minder dan 1 mol per jaar, niet in behandeling zolang het mogelijk is om een melding te doen. In plaats daarvan verwacht de provincie dat deze bedrijven alsnog een melding doen. Wanneer een bedrijf dit alsnog heeft gedaan, dan moet het bedrijf de vergunningaanvraag intrekken. Deze aanpak kan per provincie verschillen.

Wacht niet te lang met het maken van een melding
Voor een groot deel van Natura2000-gebieden is het aannemelijk dat de grenswaarde in de loop van het jaar opnieuw naar 0,05 mol wordt teruggedraaid (voor het gebied Alde Feanen geldt sinds 18 december 2015 weer een beperking). Daarom kan het strategisch handig zijn om op korte termijn uw geplande uitbreiding van activiteiten via een melding te registreren (mits de grenswaarde van 1 mol niet wordt overschreden).

Meer informatie
Meer informatie over PAS kunt u vinden op pas.natura2000.nl. Hebt u vragen over uw vergunningsprocedure, of wilt u ondersteuning van Tauw om snel een verandering van activiteiten te melden nu er nog ruimte is? Neem dan contact op met Kornelis Jorna, +31 57 06 99 81 6, kornelis.jorna@tauw.com of Marike Aalbers, +31 57 06 99 81 8, marike.aalbers@tauw.com of Niels Bronsgeest (business leader PAS), +31 57 06 99 51 8, niels.bronsgeest@tauw.com.