Menu

Helft sluizen en gemalen onveilig?

Datum: 13-11-2014


Groot nieuws in september op nu.nl: de helft van de waterkerende kunstwerken zou onveilig zijn en bovendien is dit aantal in 2 jaar tijd verdubbeld.
Hiermee wordt het beeld geschetst dat er elk moment een ramp kan gebeuren. Hoewel er zeker het een en ander op de toestand van de waterkerende kunstwerken is aan te merken, is een nuancering op zijn plaats.

De website baseerde zich op de Monitor Infrastructuur en Ruimte 2014 van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). Deze Monitor laat het verschil zien tussen de uitkomsten van de 3e (2006-2011) en de verlengde 3e toetsronde (2012-2013). In deze toetsrondes zijn de Nederlandse waterkeringen (de dijken en de waterkerende kunstwerken) beoordeeld of ze aan de huidige eisen voldoen.

Het PBL concludeert dat het aantal kunstwerken dat ‘niet voldoet’ is verdubbeld. Dit komt vooral doordat er veel meer kunstwerken zijn getoetst en dat er ook veel meer gegevens zijn gebruikt, waardoor het wel mogelijk was een oordeel te vellen en er veel minder vaak ‘geen oordeel’ uit de toetsing kwam. Onze conclusie is dan ook niet dat de staat van de kunstwerken erop achteruit is gegaan, maar dat we veel meer inzicht (kwalitatief en kwantitatief) hebben gekregen in de staat van de kunstwerken.

Bovendien is het zo dat een oordeel ‘onvoldoende’ niet betekent dat het kunstwerk direct op instorten staat, dit ligt genuanceerder.
In de toetsing is per kunstwerk gekeken naar alle relevante manieren waarop het kunstwerk zo kan falen dat het zijn functie (het keren van water) niet meer kan volbrengen. Daar zit ook een aspect van tijdsafhankelijkheid in (er zit tijd tussen het optreden van de hoge waterstand en het bezwijkmoment), waardoor in veel gevallen tijd is om herstel- of noodmaatregelen te nemen.

Daarnaast bestaan lang niet alle getoetste kunstwerken uit enorme zeesluizen, er zitten ook heel veel kleine pijpleidingen en duikers bij. Het falen van zo’n kunstwerk(je) heeft veel minder ingrijpende gevolgen dan het bezwijken van een groot kunstwerk. De informatie die door het PBL is beoordeeld, maakt geen onderscheid tussen grote of kleine kunstwerken.

Al met al is het zeker zo dat te veel kunstwerken niet aan de eisen voldoen, maar het is niet zo dat ons vanwege nalatigheid een enorme ramp staat te wachten.

Meer informatie?
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Maurits van Dijk, T +31 57 06 99 25 6 of per mail maurits.vandijk@tauw.nl.