Menu

In 2015 mogelijk belasting op afval

Datum: 17-09-2014


De Staatssecretaris van Financiën is bezig met een voorstel om belasting te heffen op afval. Het voorstel houdt in om al het afval te belasten dat door Nederlandse bedrijven of gemeenten wordt aangeboden om te storten of te verbranden. De belasting zal gelden bij zowel de verbrandingsinrichtingen als de stortinrichtingen.

Uitwerking
De uitwerking in de praktijk zal als volgt gaan: het afval van huishoudens en bedrijven komt terecht bij sorteerders en recyclebedrijven, die een deel van het afval bestemmen voor recycling en het overige aanbieden aan verbrandings- en stortinrichtingen. In de verbrandingsinrichtingen wordt een deel van het aangeboden afval afgescheiden en het overige verbrand. Bij zowel de verbrandingsinrichtingen als de stortinrichtingen wordt de belasting geheven over de hoeveelheid die aan de inrichting wordt aangeboden. Voor afvalstoffen die de inrichtingen weer verlaten wordt een belastingvermindering toegepast. Per saldo wordt geheven over de hoeveelheid die wordt verbrand respectievelijk gestort.

Wat zijn de gevolgen voor bedrijven en overheden?
U zult meer gaan betalen voor uw afval. Het voorstel is dat het tarief € 13,00 per ton zal bedragen voor zowel het afval dat wordt aangeboden om te storten (nu € 17,00 per ton) als het afval dat wordt aangeboden om te verbranden (nu € 0,00 per ton).

Als uw afval nu naar de stort of naar de verbrandingsoven gaat, kunt u alvast gaan nadenken over mogelijke alternatieven. Uiteraard helpt Tauw u hierbij graag.

Meer informatie?
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jurgen Ooms, +31 57 06 99 80 8 of per mail: jurgen.ooms@tauw.nl of met René Tankink, +31 57 06 99 85 2 of per mail: rene.tankink@tauw.nl