Menu

Komt u in aanmerking voor subsidie indirecte kosten ‘Emissions Trading Scheme’?

Datum: 27-01-2015

Bedrijven die hogere elektriciteitskosten hebben door emissiehandel kunnen ter compensatie een subsidie voor indirecte kosten ‘Emissions Trading Scheme’ (ETS) aanvragen over het voorgaande jaar. 

Voor 2015 zit er 50 miljoen euro in de subsidiepot. Afhankelijk van de bedrijfssituatie is een substantieel bedrag te verkrijgen. Het is dan ook vooral interessant als uw bedrijf een elektriciteitsverbruik heeft dat hoger is dan 1.000 MWH. 

Voor wie?
Om in aanmerking te komen zijn er verschillende criteria waaraan u moet voldoen. De belangrijkste zetten we voor u op een rij:

  • U neemt deel aan de energieconvenanten MJA3/MEE
  • RVO.nl geeft u positief advies over uw energie-efficiëntieplan (EEP)
  • U levert tijdig en compleet de MJA/MEE monitoringsrapportage aan waarin staat wat de voortgang van de uitvoering van het EEP is en de daarin opgenomen maatregelen  van het afgelopen jaar. RVO controleert de voortgang 
  • U produceert of vervaardigt de producten die vallen binnen de 15 benoemde bedrijfstakken of deelsectoren, bijvoorbeeld de aluminium-, staal-, papier- en kunststoffensector.

Aanvraag tijdig indienen
U kunt tot 15 april 2015 de subsidieaanvraag indienen bij RVO. Alleen volledige aanvragen worden in behandeling genomen. Let er dus op dat als u bijvoorbeeld een monitoringsrapportage moet opstellen u er rekening mee moet houden dat u deze rapportage tijdig en volledig opstelt en indient.

Wij kunnen u helpen bij het indienen van de aanvraag en het opstellen van het monitoringsplan. U kunt ons ook vragen uit te zoeken of u in aanmerking komt voor deze subsidie en als dat het geval is, vragen wij deze voor u aan. 

Meer informatie?
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jan Willem Hoezen, T +31 57 06 99 82 0 of per mail: janwillem.hoezen@tauw.nl  of met Tineke Nusselder–Ipenburg, T +31 30 28 24 84 8 of per mail: tineke.ipenburg@tauw.nl