Menu

Meld u alvast aan voor de nieuwe versie van de Tauw Toetsings Tabel

Datum: 30-06-2014

Binnenkort wordt de nieuwe Tauw Toetsings Tabel (TTT) gelanceerd. De TTT is een gratis webtool die al jarenlang wordt geraadpleegd door bedrijven, gemeenten en provincies - maar bijvoorbeeld ook door de politie en andere handhavers - om toetsingsnormen voor bodem en baggerspecie te ‘berekenen’ en/of te ‘corrigeren voor een standaard bodem’.

Aangepaste versie
Omdat de regels rond het corrigeren van bodemanalyses in de Regeling bodemkwaliteit recentelijk zijn veranderd, moest de TTT daarop worden aangepast. De nieuwe versie van de TTT - die niet de toetsingsnormen corrigeert, maar juist conform de nieuwe regels de in het laboratorium gemeten gehalten omrekent naar een ‘standaard bodem’ - kan zowel via computer, tablet als smartphone worden geraadpleegd.

Hoe werkt het?
Nadat de in het laboratorium gemeten waarden van grond, grondwater, baggerspecie of bouwstoffen in de TTT zijn ingevoerd, worden de waarden 'omgerekend’ en de gecorrigeerde meetwaardenwaarden letterlijk en figuurlijk ‘naast de toetsingswaarden’ gepresenteerd. Het gaat hierbij om toetsingsnormen uit de vigerende Regeling bodemkwaliteit en Circulaire bodemsanering. De uitkomsten worden per invoer van één monster in een platte tabel (xls of pdf) gepresenteerd.

Meerwaarde
De TTT online is vooral bedoeld om analyseresultaten eenvoudig te (her)toetsen buiten reguliere processen om,  bijvoorbeeld de hertoetsing van een oud rapport of analysecertificaat in het veld. De meerwaarde van deze tool is dat meetwaardecorrectie via BoToVa (de toetsingsservice die door de overheid beschikbaar wordt gesteld en aanbevolen) gebeurt.

De nieuwe TTT zal naar verwachting half juli online beschikbaar zijn via www.tauwtoetsingstabel.nl. U kunt zich nu alvast via deze link registreren zodat u een bericht ontvangt wanneer de TTT online is.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jochem Bloemendaal, +31 61 53 39 62 6 of per mail: jochem.bloemendaal@tauw.nl.