Menu

Nieuwe CUR Aanbeveling 117 - Inspectie en advies kunstwerken

Datum: 27-01-2015


Op dinsdag 27 januari 2015 is de CUR-Aanbeveling 117 ‘Inspectie en advies kunstwerken’ gelanceerd.

Uniformiteit
Inspecties en advisering zijn van groot belang voor beheer en onderhoud van civieltechnische constructies. Een systematische werkwijze is belangrijk, zeker als er veel constructies moeten worden onderhouden. Hiervoor is er behoefte aan een uniforme beschrijving van inspecties en advisering over meerdere materiaalsoorten en kritieke onderdelen. Dit heeft geresulteerd in de nieuwe CUR Aanbeveling voor inspectie en advies van civieltechnische kunstwerken en de daarbij behorende specifieke handboeken.  

In eerste instantie is de aanbeveling voor civieltechnische (infrastructurele) constructies, maar deze nieuwe aanpak kan ook voor objecten uit het bouwkundige en utilitaire vastgoed worden gebruikt. Er is aansluiting gezocht bij andere normen en richtlijnen, zoals de NEN 2767 Conditiemeting. 

Risicogestuurd beheer en onderhoud
In de nieuwe CUR Aanbeveling is een start gemaakt met recente ontwikkelingen, zoals risicogestuurd beheer en onderhoud. De Aanbeveling is in samenwerking met het NVDO Inspectieplatform en opdrachtgevers ontwikkeld. Het begrijpen, ervaren en het samen veranderen richting risicogestuurd beheer en onderhoud is een must voor alle partijen. Er wordt naar gestreefd dat opdrachtgevers en de markt elkaar kunnen helpen om op een efficiënte manier een onderbouwing te kunnen geven waarom bepaalde financiële middelen voor inspecties en onderzoeken binnen het B&O-budget noodzakelijk zijn om efficiënt en onderbouwd om te gaan met budgetten om de risico’s voor beheerders en beleidsmakers te beheersen als onderdeel van Assetmanagement.

Meer informatie?
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Hans ten Boom, hans.tenboom@tauw.nl of met André Evers, T +31 57 06 99 16 1 of per mail andre.evers@tauw.nl