Menu

Nieuwe normen ISO managementsysteem

Datum: 12-10-2015

Eind 2015 verwachten we de herziene ISO-14001 (milieu) en ISO-9001 (kwaliteit) en begin 2016 de ISO-45001 (Arbo en voorheen OHSAS 18001). De introductie van de High Level Structure (HLS) in alle ISO normen is dan een feit. Ook zijn dan de gewenste aanpassingen in de verschillende normen doorgevoerd.


Wat gaat er veranderen?
In de HLS staan de kerneisen die gelden voor alle managementsystemen. Met de implementatie van de HLS in alle ISO normen komt een zogenaamd ‘plug in’-model tot stand, waaraan managementsystemen voor milieu, kwaliteit, Arbo, energie, compliance, etc. te koppelen zijn.

De nieuwe ISO-14001 en ISO-45001 hebben minder verplichte procedures. Wel zijn er een aantal studies aan de norm toegevoegd, zoals ‘Contextanalyse’, ‘Stakeholderanalyse’ en ‘Ketenstudie’. Deze studies dienen om bedrijven meer inzicht en sturing te geven in de effecten die hun activiteiten hebben. Bovendien draagt dit bij aan de betrokkenheid van het management binnen het managementsysteem (zie figuur).

Wat wordt er van u verwacht?
Nadat de normen definitief zijn, hebben alle gecertificeerde bedrijven maximaal drie jaar (afhankelijk van certificeringsdatum) de tijd om hun systeem aan te passen aan de nieuwe versie.
U zult het bestaande systeem moeten uitbreiden met een paar verplichte onderdelen en u zult verschillende managementsystemen die uw bedrijf heeft moeten integreren.

Wij kunnen uw bedrijf of instelling hierbij ondersteunen. Zo voeren wij gap-analyses uit om te bepalen welke inspanning voor uw organisatie noodzakelijk is om aan de nieuwe norm(en) te voldoen. Daarnaast kunnen wij u ondersteunen bij de implementatie van de HLS en de nieuwe elementen van de verschillende ISO normen.

Meer informatie?
Wilt u meer weten over de nieuwe ISO-normen en/of de door ons georganiseerde workshops, neem dan contact op met Marco Bastiaanssen, +31 61 13 58 87 0 of per mail
marco.bastiaanssen@tauw.nl. Of met Joeri Hartog, +31 64 63 75 34 9 of per mail joeri.hartog@tauw.nl.