Menu

Nieuwe Richtlijn Openbare Verlichting begin 2017 van kracht

Datum: 17-01-2017

Met de komst van LED-verlichting en dynamische dim- en managementsystemen is er de afgelopen jaren veel veranderd in de toepassing en mogelijkheden van openbare verlichting. Ook op het vlak van wegdekreflectie hebben veranderingen plaatsgevonden. Om aan te sluiten op deze ontwikkelingen wordt - naar verwachting per 1 februari 2017 - de nieuwe Richtlijn Openbare Verlichting (NPR 13201) van kracht. 

Deze nieuwe richtlijn vervangt de ROVL-2011 en de NPR 13201-1 uit 2002. De ROVL-2011 is een Nederlandse richtlijn, de nieuwe NPR 13201 haakt weer aan bij de Europese richtlijn. De richtlijn geeft beheerders (zoals Rijkswaterstaat, provincies, gemeenten, waterschappen en overige beheerders van openbare terreinen) handvaten om tot keuzes te komen bij verlichtingsvraagstukken.

Belangrijkste aandachtspunten nieuwe NPR 13201

 • Verlichting dimmen
  In de nieuwe richtlijn is ruimte voor het dimmen van verlichting. Waar de ROVL-2011 uitgaat van een lichtintensiteit gebaseerd op (maximale) verkeersdrukte, is binnen de nieuwe richtlijn ruimte om tijdens rustige momenten te dimmen

 • Gezichtsherkenning
  Gezichtsherkenning in relatie tot sociale veiligheid in verblijfsgebieden (zoals woonwijken) heeft in de nieuwe richtlijn een prominentere plek gekregen. Doordat met LED-verlichting heel gericht kan worden verlicht, is voldoende gezichtsherkenning niet vanzelfsprekend

 • Wegdekreflectie
  Wegdekreflectie is als bijlage in de nieuwe richtlijn opgenomen. Door hoog reflecterend materiaal toe te voegen in de verharding, worden contrasten verhoogd en objecten op de weg beter zichtbaar. Hierdoor kan openbare verlichting met lagere wattages worden gebruikt, wat energie bespaart. Maar wegdekreflectie kan ook zonder openbare verlichting worden toegepast om bij te dragen aan de verkeers- en sociale veiligheid

 • Wel of niet verlichten
  In de nieuwe richtlijn zijn handvaten voor wegbeheerders opgenomen om een afweging te kunnen maken tussen wél of juist níet verlichten. Hierin worden ze stap voor stap meegenomen om een goede beleidskeuze te maken

De nieuwe NPR 13201 komt naar verwachting in februari 2017 beschikbaar via de Nederlandse Stichting voor Verlichtingskunde (NSVV).

Meer Informatie?
Wilt u informatie over de nieuwe richtlijn of weten wat wij daarin voor u kunnen betekenen? Neem dan contact op met Edwin Veldkamp, edwin.veldkamp@tauw.com, +31 65 13 61 07 7 en Elkin Petrici, elkin.petrici@tauw.com, +31 64 63 74 066.