Menu

Ondersteuningsbudget voor omgevingsdienst voor energiebesparing bij bedrijven

Datum: 27-01-2015


De VNG heeft eenmalig 3 miljoen euro beschikbaar voor omgevingsdiensten voor het stimuleren, controleren en handhaven van energiebesparing bij bedrijven. Hiermee kunnen omgevingsdiensten meer nadruk leggen op energiebesparing bij bedrijven. Het budget geldt voor de periode 2015-2016. Omgevingsdiensten kunnen dit geld inzetten om bedrijven te stimuleren om energiebesparende maatregelen te nemen met een terugverdientijd van minder dan 5 jaar. Met dit extra budget kunnen omgevingsdiensten hier controle op uitoefenen en zo nodig handhavingsmaatregelen nemen als bedrijven weigeren energiebesparende maatregelen te nemen.

Aanvragen
Omgevingsdiensten kunnen een projectplan volgens een vast format indienen om in aanmerking te komen voor het extra geld voor energiebesparing. Indienen kan tot 1 april 2015. De te ontvangen financiering hangt af van het aantal inwoners in het gebied waar de omgevingsdienst verantwoordelijk is voor de handhaving.

Gevolgen voor bedrijven
Voor bedrijven betekent het extra ondersteuningsbudget dat zij in de komende twee jaar meer vragen van het bevoegd gezag over energiebesparing kunnen verwachten. Tauw kan bedrijven helpen bij het beantwoorden van deze energiebesparingsvragen. Tauw Takes Care!

Meer informatie?
Voor meer informatie over het ondersteuningsbudget kunt u contact opnemen met Jurgen Ooms, T +31 57 06 99 80 8 of per mail: jurgen.ooms@tauw.nl