Menu

Spelenderwijs milieubeleid ontwikkelen met de GedragsToets

Datum: 31-03-2015

Beleidmakers kunnen vanaf nu spelenderwijs milieubeleid ontwikkelen met de GedragsToets, een spel dat inzicht geeft in gedragsbepalende factoren, zoals de kennis en vaardigheden die iemand heeft, zijn motieven of persoonlijke omstandigheden.

Met de inzichten uit de GedragsToets kunnen beleidsmakers op creatieve wijze samen op zoek naar de meest passende aanpak voor hun beleidsopgave en doen zij ideeën op om tot een keuze van beleidsinstrumenten komen.
Door bij de ontwikkeling van het milieubeleid beter gebruik te maken van de beschikbare kennis over gedrag en de motieven die tot dat gedrag leiden, wordt milieubeleid beter. Dit constateert de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) in het advies ‘Doen en laten, effectiever milieubeleid door mensenkennis’, dat een jaar geleden samen met de GedragsToets werd aangeboden aan staatssecretaris Wilma Mansveld van Infrastructuur en Milieu (IenM).

Afgelopen jaar is zoveel gebruik gemaakt van het spel Gedragstoets dat de Rli op verzoek van de ministeries van IenM en EZ een tweede, verbeterde versie van de GedragsToets heeft ontwikkeld. Deze bestaat uit 130 kaarten en een online companion app en kan gespeeld worden met 3 tot 6 personen, bij voorkeur onder begeleiding van een ervaren speler.

Meer informatie?
Wilt u weten of het spel ook u kan helpen bij het ontwikkelen van effectief milieubeleid, ontdek het op www.gedragstoets.nl.