Menu

Tarieven adviezen Commissie voor de m.e.r. per 1 juli gewijzigd

Datum: 30-06-2014

Bent u bezig met een m.e.r.-procedure voor uw plan of project? Dan is het goed om te weten dat met ingang van 1 juli 2014 de bevoegde gezagen en initiatiefnemers de advisering van de Commissie voor de m.e.r. volledig zelf moeten betalen. In navolging van de vrijwillige adviezen moet de adviesaanvrager vanaf 1 juli 2014 ook voor de verplichte adviezen van de Commissie voor de m.e.r. betalen. Verder heeft de Commissie voor de m.e.r. de bestaande tarieven aangepast.

Reden voor deze tariefwijzigingen is dat de Commissie van de m.e.r. geen exploitatiesubsidie meer krijgt van het ministerie van Infrastructuur en Milieu, waardoor de Commissie kostendekkend moet werken.

Advisering m.e.r.-procedures
De Commissie voor de m.e.r. heeft een divers dienstenpakket samengesteld met bijbehorende tarieven. Hierbij wordt voor de advisering voor m.e.r.-procedures onder andere onderscheid gemaakt in:

  • Kleine projecten (bijvoorbeeld bestemmingsplanwijziging voor een veehouderij of dijkversterking (wanneer dit alleen technische maatregelen betreft)
  • Bestemmingsplannen buitengebied
  • Rijksplannen, -programma‚Äôs en -projecten
  • Overige plannen en projecten


Voor de advisering bij een bestemmingsplan buitengebied geldt een tarief van EUR 18.000,-. Wanneer er binnen 2 jaar voor hetzelfde project een tweede advies wordt gevraagd, bedraagt het tarief hiervoor EUR 11.000,-.

Het volledige dienstenpakket en de tarieven zijn terug te vinden op de website van de Commissie voor de m.e.r.

Meer informatie
Wanneer u vragen heeft over de (mogelijke) m.e.r.-plicht van uw project of over de tariefstelling van de Commissie voor de m.e.r., dan kunt u contact opnemen met Marlies Verspui, T +31 57 06 99 43 5 of per mail: Marlies.verspui@tauw.nl.