Menu

Verbod op asbestdaken: wat betekent het voor u?

Datum: 31-03-2015

Vanaf 2024 zijn asbestdaken in Nederland verboden. Dit betekent dat particulieren, bedrijven en (overheids-)instellingen die eigenaar zijn van gebouwen met asbesthoudende dakbedekking, deze voor die tijd moeten verwijderen.

Het verbod moet mens en milieu beschermen tegen de gezondheidsrisico’s die blootstelling aan asbest met zich mee kan brengen. Oude daken kunnen door de jaren heen zijn aangetast door weer en wind waardoor asbestvezels vrijkomen.

Het verbod geldt voor asbestdaken die in contact staan met de buitenlucht, bijvoorbeeld golfplaten en dakleien. Het verbod geldt niet voor asbest in gebouwen, zoals asbesthoudend dakbeschot of isolatiemateriaal dat onder de dakbedekking zit.

Is een asbestdak in heel slechte toestand of verwaarloosd, dan kan de gemeente nu al eisen om het dak meteen te (laten) verwijderen. Beschadigde daken mogen niet tot 2024 blijven liggen.

Verwijderen asbestdak
Eigenaren van asbestdaken zijn zelf verantwoordelijk voor de verwijdering van asbest. Verwijdering van asbest moet altijd gemeld worden bij de gemeente. Een particulier mag maximaal één keer 35 m2 asbestdak, dat in goede toestand is, zelf verwijderen. Dit mag alleen in strikt omschreven gevallen en met passende voorzorgsmaatregelen. Gemeenten kunnen particulieren informeren onder welke voorwaarden dit mag. In de meeste gevallen moet een gespecialiseerd asbestverwijderingsbedrijf het asbestdak verwijderen. Het verwijderen van asbest moet zorgvuldig gebeuren. Het is verplicht om gebouwen die vóór 1994 gebouwd zijn te inventariseren op asbest, voorafgaand aan een verbouwing of sloop.

Gemeenten gaan handhaven op het verbod op asbestdaken. In een beperkt aantal gevallen ligt handhaving bij de provincie, bijvoorbeeld bij grote bedrijven.

Subsidieregeling
Voor de verwijdering van asbestdaken komt per 1 januari 2016 een subsidieregeling. Meer informatie over deze regeling wordt in het najaar verwacht.

Bedrijven kunnen nu al gebruik maken van verschillende subsidiemogelijkheden, waaronder de regeling ‘Asbest eraf, zonnepanelen erop’. Meer informatie over de fiscale regelingen voor verwijdering van asbest is te vinden op de website van de Rijksoverheid.

Meer informatie?
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Gerrit Bons, T +31 57 06 99 81 9, gerrit.bons@tauw.nl.