Menu

Waardemeter maakt Ruimtelijke Kwaliteit inzichtelijk

Datum: 25-01-2016

Een klein land als Nederland vraagt aandacht voor zijn inrichting. Wonen we aangenaam? Verplaatsen we ons efficiƫnt? Kunnen we genieten van de natuur? Op de vierkante centimeter balanceren we tussen wonen, werken, recreatie en mobiliteit. Hoe beter we deze functies in een gebied tot hun recht laten komen, des te meer kwaliteit wij geven aan de ruimte waarin we leven.

Door ons te verplaatsen in de mens, de gebruiker van een gebied, kunnen we bijdragen aan het maatschappelijk haalbaar maken van projecten. Immers, ruimtelijke kwaliteit toont zich niet alleen in de kwaliteit van de uitvoering, maar ook in de acceptatie en tevredenheid van de medemens.

Waardemeter
Tauw heeft de Waardemeter ontwikkeld; een communicatietool om samen met opdrachtgevers en gebruikers het begrip ruimtelijke kwaliteit beter inzichtelijk en bespreekbaar te maken. We kijken daarbij altijd naar de volgende drie waarden: gebruikswaarde, belevingswaarde en toekomstwaarde. De specifieke, onderliggende aspecten verschillen per project.

Wat laat de Waardemeter zien?

 • Welke aspecten van ruimtelijke kwaliteit relevant zijn binnen een project
  zoals: veiligheid, comfort, attractiviteit, beheerbaarheid, etc.)
 • De waarde van die aspecten in de bestaande situatie
 • Het ambitieniveau van die aspecten

Wanneer is de Waardemeter te gebruiken?
De Waardemeter kan op diverse momenten binnen projecten worden toegepast:

 • In de beginfase van projecten om de mate van ruimtelijke kwaliteit in de startfase te bepalen  (nulmeting), bij de interpretatie van een opdracht en bij het vaststellen van ambities voor een project
 • In de ontwerpfase van projecten om ontwerpvarianten te toetsen aan gestelde ambities en te vergelijken
 • Na realisatie van projecten om de nieuwe situatie te toetsen aan vooraf gestelde ambities
 • Na een Waardekijksessie om deze direct te voorzien van een inzichtelijke rapportage
 • Als visuele ondersteuning van een analyse.
  Het model in de afbeelding laat zien wat de gevolgen van het centrumplan in Vaals zijn voor de ruimtelijke kwaliteit in dit gebied. Aan deze conclusie hebben we een advies verbonden voor optimalisatie van het ontwerp

Hoe passen we de Waardemeter al toe?
De Waardemeter is onderdeel geweest van een serie workshops die Tauw heeft gegeven aan het team Provinciale Wegen bij de provincie Noord-Brabant. Dat team bestaat uit tien provinciale deskundigen op het gebied van verkeer, verharding, verlichting en kunstwerken. De workshops hadden als doel hen wegwijs te maken met de drie waarden van ruimtelijke kwaliteit, het herkennen van bestaande ruimtelijke kwaliteit en het formuleren van ambities om de ruimtelijke kwaliteit te vergroten. Iedere workshop had een bestaand, actueel project als oefenopgave.

Tijdens de workshop werden stap voor stap de, voor de case relevante, aspecten van ruimtelijke kwaliteit ingevuld in het model. Dit maakt het abstracte begrip ruimtelijke kwaliteit inzichtelijker en beter bespreekbaar. Het doel is de deskundigen te laten inzien dat zij samen verantwoordelijk zijn voor de ruimtelijke kwaliteit in hun provincie. Wanneer ze elkaars doelstellingen begrijpen en een gezamenlijk doel nastreven, zijn ze als team beter in staat om de ruimtelijke kwaliteit te verhogen.

Meer informatie
Voor meer informatie over de waardemeter en onze dienstverlening op het gebied van ruimtelijke kwaliteit kunt u contact opnemen met Yannick Angkotta, yannick.angkotta@tauw.com, +31 62 73 11 83 3.