Menu

Wijzing Activiteitenbesluit per 1 januari 2016: wat betekent dit voor uw bedrijf?

Datum: 25-01-2016

Per 1 januari 2016 is er een belangrijke wijziging in de milieuwetgeving voor bedrijven doorgevoerd: de 'vierde tranche' van het Activiteitenbesluit is uitgebreid met diverse bedrijfstakken en activiteiten, waardoor meer bedrijven volledig onder de algemene regels van het Activiteitenbesluit komen te vallen. Daarnaast zijn er in het Activiteitenbesluit regels uit andere milieuwetgeving opgenomen en is er een lijst van erkende energiebesparende maatregelen toegevoegd.

Mogelijke gevolgen voor uw organisatie

  • Geen Omgevingsvergunning milieu meer nodig?
    Voor bedrijven in een aantal sectoren (waaronder metaalgieterijen, defensie-inrichtingen en textielbedrijven) is de vergunningplicht vervallen doordat er nieuwe voorschriften in het Activiteitenbesluit zijn opgenomen. Ook zijn er sectoren waarbij de vergunningplicht niet langer van toepassing is, deze zijn onder bestaande voorschriften komen te vallen. Denk hierbij aan petfood-producenten, meelfabrieken en producenten van houtproducten met vezels en houtplaatmateriaal (bijvoorbeeld MDF en triplex). Valt uw organisatie in één van deze categorieën, dan heeft u geen Omgevingsvergunning milieu meer nodig.
  • Andere regels?
    Doordat regels uit andere milieuwetgeving (zoals de Nederlandse Emissierichtlijn Lucht (NeR), het Besluit LPG-tankstations en de Benzineregeling) zijn opgenomen in het Activiteitenbesluit, zijn deze nu rechtstreeks van toepassing op bijna alle bedrijven. Voor u kan dit betekenen dat bepaalde regels (bijvoorbeeld voor emissies naar de lucht of het water) strenger of juist minder streng zijn geworden. Ook is er een lijst van erkende energiebesparende maatregelen aan het Activiteitenbesluit toegevoegd. Deze moet het makkelijker maken voor bedrijven om energiebesparende maatregelen te nemen.
  • Maatwerk nodig?
    Het Activiteitenbesluit bevat algemene regels omtrent milieubelastende activiteiten. Soms is het niet mogelijk om algemene regels op te stellen die in alle gevallen redelijk zijn. Daarom bevat het Activiteitenbesluit de mogelijkheid om in bepaalde gevallen van de algemene regels af te wijken met maatwerkvoorschriften. U zult echter zelf  moeten inschatten welke impact de wijzigingen hebben op uw individuele situatie en of het nodig is om maatwerk aan te vragen.

Een gedetailleerd overzicht van de wijzigingen in het Activiteitenbesluit kunt u vinden op de website van Kenniscentrum InfoMil.

Tauw kan u ondersteunen bij het bepalen van de impact van deze maatregelen op uw organisatie, en er samen met u voor zorgen dat u in compliance bent én blijft.

Meer informatie?
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Kornelis Jorna, +31 57 06 99 81 6, kornelis.jorna@tauw.com of met Barry Schild, +31 10 28 84 75 5, barry.schild@tauw.com.