Menu

Zeven tips voor het halen van het BREEAM-NL certificaat

Datum: 12-10-2015

BREEAM-NL is hét keurmerk om de duurzaamheidsprestatie van gebouwen en gebieden in Nederland te bepalen.

Tegenwoordig worden steeds hogere eisen gesteld aan de duurzaamheid van gebouwen. Het gebruik van BREEAM is een goed beoordelingskader om de duurzaamheidsprestatie van gebouwen, maar ook gebieden, op een onafhankelijke manier te bepalen.

BREEAM-NL beoordeelt projecten op negen onderdelen: Management, Gezondheid, Energie, Transport, Water, Materialen, Afval, Landgebruik & Ecologie en Vervuiling. De scores op deze negen onderdelen leiden uiteindelijk tot een totaalscore, uitgedrukt in sterren (1 t/m 5 sterren).

Hieronder vindt u zeven tips wanneer u uw gebouw of gebied BREEAM wilt laten certificeren:

1.    Pluk eerst het laaghangend fruit
Zoek van begin af aan een ervaren team bij elkaar dat gedreven is, en altijd op zoek gaat naar de meest duurzame oplossingen voor het project. Verdiep u in de BREEAM-materie en pluk eerst de zogenaamde ‘laaghangend fruit’–credits. Zo, die zijn vast binnen. Ga daarna door naar de credits die meer inspanning kosten en bepaal met uw team hoe u die gaat behalen.

2.    Werk samen met de uitvoerende partijen
Het goed samenwerken met de aannemer speelt een belangrijke rol in het krijgen van een hoge beoordeling op de duurzaamheid van het gebouw. Echter, de rol van de aannemer wordt vaak ondergewaardeerd. Het is noodzakelijk dat u samenwerkt met de aannemer tijdens de onderzoeken aan het gebouw voor de BREEAM-certificering. Dit resulteert niet alleen in meer draagvlak voor duurzaamheid, maar ook de bouwkwaliteit en het latere uitvoeringsproces hebben hier profijt van.

3.    Laat de bus voor de deur stoppen
Ook het transport van personen naar het gebouw of het gebied speelt een rol in de beoordeling. Zorg ervoor dat uw bouwlocatie in de nabijheid ligt van een OV-halte. Denk hierbij aan een bus-, metro- of tramhalte of een treinstation. Geen OV-halte in de buurt? Vraag bij de gemeente naar de mogelijkheden of zorg dat medewerkers gebruik kunnen maken van bijvoorbeeld OV-fietsen.

4.    Ga creatief op zoek naar bouwlocaties
Grond in Nederland is zeer schaars. De keuze voor een nieuwbouw- of hergebruiklocatie is dan ook fundamenteel voor het certificaat en kan u direct extra punten opleveren, bijvoorbeeld op een locatie waar een oud pand is gesloopt. Het levert u nog meer punten op wanneer de grond onder het gesloopte pand verontreinigd is en gesaneerd moet worden. Zoek dus creatief naar bouwlocaties!

5.    Stel een integraal rapport op
Het scheelt flink in de kosten wanneer u een integraal rapport opstelt. BREEAM is niet bedoeld als checklist maar als proces. Bij zo’n proces wilt u dat er overlap is, dat draagvlak ontstaat en dat de uitkomsten hiervan in één overzichtelijk rapport worden weergegeven. Dit integrale onderzoek is essentieel, omdat BREEAM-certificaten na uitgave niet meer aangepast kunnen worden. Wanneer u een hoger certificaat wenst, moet u de procedure opnieuw doorlopen.

6.    Kies voor partijen met gedegen ervaring 
Het is cruciaal dat de bouwplaats duurzaam is. Vooral milieubewust materiaalgebruik, beperking van energiegebruik en de beperking van vervuiling tellen mee. Ook het recyclen van water (grijswatersysteem) of het gebruik van regenwater zijn zaken waar u relatief makkelijk mee kunt scoren tegen een beperkte investering.

7.    Bepaal vooraf uw ambitie, hoe duurzaam wilt u echt zijn?
Bepaal het liefst voordat de eerste schetsontwerpen op tafel liggen hoe duurzaam u wilt zijn als ondernemer, en hoe u dit terug wilt brengen in uw pand of gebied. Als u daar voor het eerste schetsontwerp zicht op heeft, kunnen duurzame maatregelen integraal worden opgepakt en komt u later niet voor onverwachte verrassingen te staan.

Meer informatie?
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Bart de Jong, +31 61 24 44 86 3 of per mail: bart.dejong@tauw.nl.