Menu

Zorgplicht nieuwe stijl uitdaging voor waterbeheerders

Datum: 27-10-2017

Vanaf begin dit jaar is een nieuw waterveiligheidsbeleid van kracht. Ook is enkele jaren geleden het toezicht op primaire waterkeringen gewijzigd: voorheen was Gedeputeerde Staten hiervoor verantwoordelijk, nu is het Rijk met deze taak belast. Deze twee veranderingen hebben ervoor gezorgd dat ook de invulling van de beheertaak voor waterkeringen nog eens tegen het licht is gehouden. En daarbij is een nieuwe term geïntroduceerd: de zorgplicht. 

De zorgplicht waterkeringen is een aloude kerntaak van de waterbeheerders in een nieuw jasje. Keringbeheerders hebben de wettelijke taak om de waterkeringen aan de veiligheidseisen te laten voldoen en voor het noodzakelijke (preventieve) beheer en onderhoud te zorgen. Daarbij moeten ze zich houden aan de wettelijke kaders voor de waterveiligheid, opgelegd door het Rijk (voor primaire keringen) en provincies (voor regionale keringen). Hoe ze verder invulling geven aan deze zorgtaak, is hun eigen verantwoordelijkheid. Maar wanneer is goed, goed genoeg? Dat is een veel gestelde vraag.

Wat betekent zorgplicht voor uw organisatie?
Als beheerder wilt u er op kunnen vertrouwen dat al uw waterkeringen voldoende bescherming bieden tegen hoogwater. Dit vraagt heel wat van u, uw organisatie en uw middelen. De zorgtaak waterkeringen vraagt om een goede inrichting van processen voor het inspecteren, toetsen, versterken, beheren en onderhouden van de keringen, maar ook van kennismanagement en calamiteitenzorg. Als beheerder moet u een zichtbare cyclus van evaluaties en verbetermaatregelen hanteren: Plan Do Check Act (PDCA).

Aantoonbaar vastleggen dat u de juiste dingen doet
Wat nieuw is aan de zorgplicht is niet zozeer het proces dat nodig is om de primaire keringen veilig te houden, maar de manier waarop dat moet plaatsvinden. U moet aantoonbaar vastleggen dat u op systeemniveau, procesniveau en in het veld de juiste dingen doet. En dat blijkt niet zo eenvoudig, vooral omdat deze gegevens binnen uw organisatie in verschillende systemen zijn vastgelegd.

Daarom adviseren wij u een informatiebeheerplan op te stellen, waarin u inzichtelijk maakt welke gegevens op welke locaties binnen uw organisatie aanwezig zijn en hoe ze geregistreerd en beheerd worden. Door deze gegevens slim met elkaar te combineren, kunt u aantonen dat u als beheerder ‘in control’ bent.

Ondersteuning bij inventarisatie en optimalisatie
Tauw heeft de kennis en ervaring om ondersteuning te bieden bij het in beeld brengen en optimaliseren van de processen. Van risicogestuurd inspecteren en onderhouden tot het opstellen van een informatiebeheerplan, van toetsing tot verbetering van uw keringen, en van vergunning & handhaving tot beheermaatregelen, sluiting van kunstwerken en calamiteitenzorg. Wij maken samen met u de PDCA-cyclus rond.

Contact: Martine Brinkhuis, martine.brinkhuis@tauw.com, tel. +31 61 56 09 31 0 en
Sonja Kalle-Geul, sonja.kalle@tauw.com, +31 61 17 24 16 5.