Menu

De organisatie

Tauw is een Europees advies- en ingenieursbureau met ruim 1.000 medewerkers. We zijn gevestigd in Nederland, België, Duitsland, Frankrijk, Spanje en Italië. In elk land koppelen we vakinhoudelijke expertise aan kennis van de lokale omstandigheden. Voor elk project, waar dan ook, stellen we het beste team samen, een team waarin de voor het project benodigde expertise en kwaliteiten vertegenwoordigd zijn. Die teams zijn telkens anders, want geen project is hetzelfde. Zo krijgt elke klant het beste van Tauw.

Vakgebieden
In Nederland telt Tauw circa 750 medewerkers verspreid over acht locaties. Onze vakgebieden zijn ondergebracht in de bedrijfsonderdelen Water, Industry, Ruimtelijke kwaliteit, Meten, Inspectie & Advies en Flexible Solutions. Daarnaast richt dochteronderneming Atrivé zich op het domein Wonen.
Dit zijn de pijlers van waaruit wij de markt benaderen. Dat laatste doen we onder andere door te investeren in product- en kennisontwikkeling. Daar komen regelmatig ingenieuze vindingen uit voort, zoals het duurzaam geluidsscherm, het visvriendelijke gemaal of het hergebruik van bagger in beton.

Tauw University

Ook in onze medewerkers investeren we fors. Via een persoonlijk ontwikkelingsplan blijft elke medewerker zijn vaardigheden aanscherpen en zijn kennis verbreden en verdiepen. Daarvoor hebben we een intern opleidingsprogramma: Tauw University. Via cursussen en trainingen geven medewerkers die voorop lopen in hun vakgebied hun kennis door aan collega’s. Ook externe docenten dragen via Tauw University bij aan de opleiding van onze medewerkers.