Menu

Industry

Voor alle bedrijven in Nederland is het vanzelfsprekend dat zij aan wet- en regelgeving voldoen op het gebied van veiligheid en milieu. Het duurzaam ontwikkelen van industriële locaties begint nu ook een vanzelfsprekend karakter te krijgen. Het is de nieuwe norm, vanuit de overtuiging dat het meerwaarde oplevert.

Met denkkracht helpen wij mee om de meerwaarde van het duurzaam ontwikkelen van (industriële) locaties te verzilveren. Die denkkracht wortelt in het hart van onze dienstverlening: bodem en milieu. Vandaaruit zorgen we er allereerst voor dat bedrijven ‘in compliance’ zijn op het gebied van HSE (Health, Safety, Environment). Dat lijkt eenvoudig, maar blijkt in de praktijk vaak nog een hele opgave. Daarna verdiepen wij ons in de duurzame ontwikkeling van bedrijfslocaties. Welke ondernemersruimte schuilt daarin? Hoe versterken planet en profit elkaar?

Verwacht van ons ingenieuze adviezen en haalbare duurzame oplossingen. Stevig verankerd in onze topexpertise op het gebied van bodem, lucht, vergunningen en environmental due diligence. Niet alleen voor de (her)ontwikkeling van bedrijfslocaties, maar ook voor het beheer en asset management. Kortom, Tauw Takes Care!