Menu

Meten, Inspectie & Advies

Een kernactiviteit van Tauw is het meten, monitoren en inspecteren van diverse aspecten die met de kwaliteit van de leefomgeving te maken hebben. Denk aan bodem, ecologie, geluid, geur, asbest en trillingen. We verstaan de kunst van het meten: we weten hoe belangrijk het is om nauwgezet te werk te gaan, secuur te zijn. De resultaten van metingen kunnen immers grote consequenties hebben voor bewoners, bestuurders en bedrijven.

Door diverse meet-, advies- en inspectiewerkzaamheden te combineren en te overzien bieden we meerwaarde aan onze opdrachtgevers. Vooral – maar niet uitsluitend - in integrale of complexe projecten. We streven naar een toonaangevende kwaliteit van onze adviezen, waarmee planningsvoordelen worden behaald in langlopende en ingewikkelde procedures en vergunningentrajecten.

We zijn efficiënt georganiseerd, zodat we ons werk tegen een scherpe prijs kunnen aanbieden. We plaatsen het uitvoeren van metingen altijd in een bredere context en realiseren ons dat metingen vaak het begin of sluitstuk zijn van een omgevingsvraagstuk. Daarom geven we ook advies over hoe de resultaten gebruikt kunnen worden. Meten, inspectie én advies dus.

Meer weten over onze dienstverlening op het gevied van meten en inspecties? Bezoek onze website Tauw zeker meten.