Menu

Water

De rijksoverheid rekent water tot één van de negen topsectoren, waarin Nederland internationaal sterk is. De topsector Water is onderverdeeld in drie segmenten: Watertechnologie, Deltatechnologie en Maritiem. In de eerste twee is Tauw toonaangevend in de Nederlandse advies- en ingenieursbranche. Met onze expertise op het gebied van waterveiligheid en waterzuivering dragen we in belangrijke mate bij aan droge voeten en schoon water in Nederland.

Waterveiligheid
Waterveiligheid staat in het hart van onze dienstverlening. In 1928 opgericht als het ‘Technisch Adviesburo voor de Unie van Waterschapsbonden’ zijn we vanaf het prille begin betrokken bij de strijd tegen het water. Daar ligt de kiem van ons marktleiderschap op het gebied van gemalen. In de loop van de tijd is daar een stevige positie op het gebied van regionale waterkeringen bij gekomen. Onze ambitie is om die topspeler in Nederland te blijven en tegelijkertijd onze vleugels nadrukkelijker uit te slaan in het buitenland.

Waterketen
In een ander segment van water, de waterketen, zijn we minstens zo sterk aanwezig in de markt. In deze sector speelt met name energiebesparing en duurzaamheid een belangrijke rol. Wij zijn sterk betrokken bij verschillende innovaties op dat gebied, zoals energiewinning uit afvalwater. Ook in het buitenland zijn we actief op het gebied van zuiveringstechnologie.

Omdat een vraagstuk op het gebied van water zelden uitsluitend technisch van aard is, nemen we ook altijd de maatschappelijke en bestuurlijke context in beschouwing. Technische expertise zal de basis van onze dienstverlening blijven, maar een échte topspeler in water weet wat er speelt.

Meer weten over onze visie en dienstverlening op het gebied van water? Bezoek onze website, Samenwerken met water.