Menu

Publicatie CROW 400: Wat is de richtlijn

Publicatie CROW 400 is de nieuwe richtlijn van het CROW voor alle werkzaamheden in of met verontreinigde bodem. De nieuwe publicatie is een samenvoeging van de publicaties 132 ‘Werken in of met verontreinigde grond’ en publicatie 307 ‘Kabels en leidingen in verontreinigde bodem’. De twee richtlijnen zijn teruggebracht tot één richtlijn. De rode draad in deze richtlijn is het risicogestuurd werken, waarbij een differentiatie is gemaakt tussen risico’s voor Arbo en Milieu. Tauw was als expert betrokken bij het opstellen van de nieuwe richtlijn.

De publicatie bestaat uit 2 delen: het procesdeel en 13 modules.

  • Het procesdeel beschrijft nu het primaire proces dat men doorloopt vanaf de initiatieffase tot aan de oplevering en het beheer (de gebruiksfase).
  • De modules zijn met name bedoeld voor de deskundigen die aan de hand van deze richtlijn moeten waarborgen dat de operationele activiteiten risicogestuurd worden uitgevoerd.

De publicatie kent, net als de 132, een breed draagvlak en is tot stand gekomen door betrokkenheid van onder andere Bouwend Nederland, Rijkswaterstaat, Het Zwart Corps, NL Ingenieurs, VKB, VOAM, NVVK, Groot Saneerders Netwerk, Vereniging van Waterbouwers en NVAF en vereniging Afvalbedrijven. De richtlijn kan mogelijk weer worden opgenomen in diverse arbocatalogie.

Aanleiding nieuwe richtlijn
De oude richtlijn 132 was voor niet vluchtige stoffen soms te streng. Lood en benzeen konden bijvoorbeeld op dezelfde manier worden ingedeeld, in 3T. Maar als je de grond waar lood in zit nat houdt, kun je de risico’s goed beheersen. Als je bij een tankstation gaat graven, waar benzeen in de bodem zit, kan het als damp in de lucht terecht komen waardoor je het gemakkelijk kunt inademen. Dit maakt het risico moeilijker te beheersen. Je kunt dus veel sneller worden blootgesteld aan benzeen, dan aan lood terwijl deze stoffen met de oude richtlijn wel in dezelfde categorie vielen. Om die reden werd besloten een betere systematiek te ontwikkelen, die meer risicogestuurd is.

Belangrijke wijzigingen
Lees hier een samenvatting van deze belangrijke wijzigingen

  • Scheiding tussen Arbo en Milieu
  • Scheiding tussen vluchtige en niet vluchtige stoffen
  • Nieuwe veiligheidsklassen: oranje, rood en zwart
  • Rol van de veiligheidskundige aanzienlijk groter
  • Geregistreerde DLP’ers

Roadshows en voorlichtingsbijeenkomsten
In juni 2018 komen de oude publicatie 132 en 307 volledig te vervallen. Tot die tijd kunnen partijen zelf bepalen wat ze doen. Het komende jaar organiseert het CROW vier roadshows in het land, waar je kennis kunt opdoen over de nieuwe publicatie. Onder andere onze hoger veiligheidskundige Daan van Wieringen verzorgt tijdens deze roadshows een presentatie over de nieuwe publicatie.

Vanuit Tauw adviseren en begeleiden wij onze klanten vanzelfsprekend bij het maken van de keuze om wel of niet de nieuwe publicatie toe te passen. Hiervoor hebben wij een team van veiligheidskundigen en gespecialiseerde bodemexperts getraind. Daarnaast verzorgen we vanuit Tauw diverse voorlichtingsbijeenkomsten over de nieuwe publicatie over wat er is gewijzigd en hoe deze wijzigingen kunnen worden toepast.

Meer weten over de nieuwe publicatie?
Neem contact op met Daan van Wieringen voor meer informatie of stuur een email naar p400@tauw.com.