Menu

Cursus Programma Aanpak Stikstof (PAS)

Tauw is op verschillende manieren en voor verschillende opdrachtgevers nauw betrokken bij het PAS. Om onze ervaring en kennis te delen, geven wij cursussen over het PAS in relatie tot de planvorming en uitvoering van projecten. En hoe je hier als initiatiefnemer, planvormer of gemeente mee om kunt gaan.

Veranderde wetgeving

Op het gebied van de natuurwetgeving is veel veranderd. Zo werd in 2015 het PAS geïntroduceerd. Dit programma bood een totaal nieuwe methode voor de beoordeling en bepaling van de effecten van stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden.
Onder het PAS is ontwikkelingsruimte beschikbaar voor projecten die op basis van een vergunningaanvraag kan worden toegekend. Voor (bestemmings)plannen is deze mogelijkheid er niet. Dit lijkt in eerste instantie geen probleem. Echter, bij de vaststelling van een (bestemmings)plan dient de uitvoerbaarheid van het plan redelijkerwijs aantoonbaar te zijn. Omdat de beschikbare ontwikkelingsruimte beperkt is en op volgorde van vergunningaanvraag verdeeld wordt, is de uitvoerbaarheid van plannen in het kader van het PAS vaak lastig aan te tonen. Naast deze complexiteit kent het PAS nog vele andere onduidelijkheden en onzekerheden.

Cursus PAS

Doel(groep) en opzet
Tijdens de cursus hanteren we deels een vaste opzet waarin de regeling PAS, de mogelijkheden voor plannen, het programma AERIUS en recente ontwikkelingen aan bod komen. Daarnaast bieden we ruimte voor vraagstukken die er bij u spelen. Deze kunnen gericht zijn op een specifiek project of plan, of het PAS in algemene zin. Het doel is immers dat u tijdens de cursus antwoord krijgt op uw vragen met betrekking tot het PAS.

De cursus is bedoeld voor initiatiefnemers van projecten en plannen, planvormers en medewerkers van gemeentes. 

Meer informatie
Wilt u meer weten over de cursus PAS, bekijk dan dit filmpje.

Bent u geïnteresseerd in een korte cursus PAS op maat voor uw gemeente of hebt u vragen? Neem dan contact op met Emy Visser (emy.visser@tauw.com, 06-11318751) of Frank Aarts (frank.aarts@tauw.com, 06-21106315)