Menu

Dit is ons werk en daar zijn we trots op

Overal waar ingrepen in onze leefomgeving plaatsvinden, is de denkkracht van Tauw van grote toegevoegde waarde. Het kan dan gaan om kleine doordachte details of oplossingen, of om grote, beeld- en kwaliteit bepalende ontwerpen. Het zijn projecten die ons land verder brengen, leefbaar houden en voorbereiden op de toekomst.

Projecten op adviesgebied:

Projecten op klantgroepen: