Menu

Nachtscan, bewust verlichten

De gemeente Deventer werkt aan een gezonde, veilige en duurzame leefomgeving. Onderdeel daarvan is het bewust omgaan met verlichting in de stad en op het platteland. De gemeente Deventer heeft met behulp van een nachtscan de lichtbronnen binnen de gemeente in kaart gebracht.
Naast de openbare verlichting is op de nachtscan ook de verlichting van sportvelden, agrarische bedrijven, de illuminatie van gebouwen en de kwetsbare ecologische gebieden te zien.

Effecten op omgeving
Tauw heeft voor de gemeente de omgeving gebouwd waarin de horizontale foto’s aan de nachtscan zijn gekoppeld. Op deze wijze is het mogelijk om op de verschillende onderdelen, projecten of overlast gebieden in te zoomen. Hiermee is het mogelijk om partijen bewust te maken van de effecten van de verlichting op de omgeving.

Bewust verlichten
De nachtscan is onderdeel van het project ‘Bewust verlichten’ van de Regio Zwolle. 17 gemeenten in de regio Zwolle en de gemeente Deventer nemen eraan deel. Provincie en gemeenten zetten zich met het project in voor een gezonde en veilige leefomgeving. Bewuster omgaan met verlichting, energie besparen en het tegengaan van lichthinder voor de mens en de natuur zijn onderdelen van dit beleid.