Menu

Optimalisatie grondwatermeetnet Diemen

De gemeente Diemen heeft een grondwatermeetnet bestaande uit 250 peilbuizen. Tauw is gevraagd om het meetnet te optimaliseren. Het grote aantal peilbuizen zorgt voor hoge kosten en het meetdoel is uit beeld geraakt.

Met behulp van de door Tauw ontwikkelde statistische aanpak (gebaseerd op de SIR/SIT methodiek) is meetnet geoptimaliseerd. De verschillende meetreeksen zijn met elkaar vergeleken om te kunnen bepalen welke peilbuizen uniek zijn en welke geschrapt kunnen worden.

De aanpak leidde tot een reductie van het aantal peilbuizen tot 77 stuks. Daarnaast heeft Tauw geadviseerd ten aanzien van de meetwijze van het meetnet. Wij hebben na een analyse het gebruik van automatische dataloggers met telemetrie aanbevolen. Deze methode bleek namelijk kosteneffectief en te resulteren in een kwaliteitsimpuls dankzij de sterke toename in meetdata.

Dankzij het beperken van het aantal peilbuizen en het meten met automatische dataloggers heeft Tauw een kostenbesparing van 70 procent bereikt voor de gemeente en de kwaliteit van het meetnet verbeterd.