Menu

Pilotproject Openbare Verlichting – Gemeente Leek

De gemeente Leek heeft veel verouderde verlichting en wil deze, als onderdeel van het, door Tauw opgestelde, beleidsplan Openbaar Verlichting, verduurzamen. Om ervaring op te doen met LED-verlichting en verschillende dimregimes voert de gemeente een pilotproject uit, bestaande uit acht straten in de kern van Leek. De resultaten uit deze pilot gaat de gemeente gebruiken voor de verdere uitrol van de aanpak van de openbare verlichting in de gehele gemeente.

Belevingsonderzoek
Het pilotproject bestaat naast ervaringen opdoen met LED-verlichting ook uit het inzicht krijgen in de ervaring en beleving van de omgeving op de nieuwe verlichting voor zowel de verkeersveiligheid, de sociale veiligheid als de invloed op de ruimtelijke inrichting en leefomgeving. Door het proefproject op een dergelijke manier in te steken, krijgt de gemeente zeer veel informatie om de verdere uitrol op een zo passend mogelijke manier uit te voeren. Tauw heeft in de uitwerking hiervan een cruciale rol gespeeld. Het in eerste instantie technisch ingestoken pilotproject heeft een enorme verbreding ondergaan waarvoor Tauw het volledige communicatietraject inclusief belevingsonderzoek heeft opgezet.

Inloopavond
De officiële aftrap van het pilotproject heeft begin september 2015 plaatsgevonden met een goed bezochte inloopavond in Leek. De voorbereidingen voor deze inloopavond, onder andere het maken van presentaties, voorlichtingsmateriaal en zorgen dat alle te plaatsen armaturen aanwezig waren, heeft bijgedragen aan een zeer geslaagde bijeenkomst waar de bezoekers alle informatie konden vinden en vragen konden stellen aan zowel medewerkers van Tauw, de aannemer Ziut en de gemeente Leek.

Interviews en enquêtes
Eind december 2015 is de nieuwe verlichting opgeleverd. Aansluitend zijn eind februari 2016 bedrijven in het pilotgebied en beleidsmedewerkers van de gemeente geïnterviewd en is een grootschalig enquêteonderzoek gehouden onder omwonenden en andere belangstellenden. De enquêtes zijn zowel digitaal afgenomen als huis-aan-huis bij de bewoners aan de deur. De vragen in het onderzoek gaan zowel over de verkeersveiligheid, de sociale veiligheid als over de invloed op de ruimtelijke inrichting en leefomgeving. Na analyse van de gegevens worden de resultaten als input gebruikt voor de uitrol van nieuwe verlichting in de rest van de gemeente Leek.

Meer informatie
Dit project wordt gedraaid binnen het team Beheer, Inrichting en Leefomgeving (BI&L) van RI-Oost. Voor meer informatie over de technische aspecten van openbare verlichting kunt u terecht bij Edwin Veldkamp en voor meer informatie over het belevingsonderzoek kunt u terecht bij Manja Nicolai-Buijen.