Menu

Uitbreiding Sluis Eefde

Rijkswaterstaat heeft eind 2016, in het kader van capaciteitsuitbreiding, de aannemerscombinatie Lock to Twente (L2T) opdracht gegeven een tweede sluis bij Eefde te bouwen. Deze krijgt een voor Nederland unieke segmentdeur, die plat op de bodem ligt als de sluis geopend is. De segmentdeur wordt omhoog gedraaid wanneer de sluis sluit.

Dit knappe staaltje waterbouwkunde werkt ook bij een plotseling zeer hoge waterstroom/-druk, bijvoorbeeld als gevolg van een calamiteit. Als een schip vanuit het Twentekanaal de sluis invaart en de twee puntdeuren aan de IJsselzijde kapot vaart, loopt het Twentekanaal leeg in de IJssel. De segmentdeur kan op dat moment tegen de waterstroom in toch gesloten worden.

L2T, een samenwerking tussen TBI-ondernemingen Mobilis en Croonwolters&dros, is verantwoordelijk voor de voorfinanciering, het ontwerp, de bouw en 27 jaar onderhoud van de nieuwe sluis. Tijdens de tenderfase heeft Tauw als adviseur van de aannemerscombinatie bijgedragen aan  risico- & kansendossiers op gebied van ‘omgevingsmanagement’ en ‘hinder (vaar)weggebruikers’. Ook voor het tenderontwerp van de waterveiligheid van de primaire IJsselwaterkering, de damwanden en alle vergunningen heeft Tauw L2T mogen mee tenderen.

Inmiddels is Mobilis samen met Tauw gestart met het definitieve ontwerp en naar verwachting begint L2T eind 2017 met de voorbereidende werkzaamheden voor de bouwfase. De daadwerkelijke bouw van de tweede kolk staat gepland voor 2018. Medio 2020 varen de eerste schepen door de nieuwe sluis.