Menu

Verplaatsing jachthaven De Knar (Harderwijk)

In het kader van het plan Waterfront moest de oude jachthaven De Knar (Harderwijk) worden verplaatst naar een nieuwe locatie. Het plan Waterfront was een ambitieus plan, gericht op de versterking van de stedelijke economie en de relatie tussen het water van het Wolderwijd en het Veluwemeer en de stad

De hoofdstructuur van het plan Waterfront bestond uit een aaneenschakeling van eilanden en schiereilanden. Binnen de contouren van één van deze eilanden moest een nieuwe jachthaven worden ingepast. Uitgangspunt was een jachthaven die in alle opzichten gelijkwaardig was aan de oude jachthaven De Knar. Dit betekent dat binnen de beschikbare contouren ruimte moest worden gevonden voor 482 ligplaatsen en alle bijbehorende voorzieningen zoals een kantoor en woonhuis voor de havenmeester, een verenigingsgebouw en werkruimte voor de watersportvereniging, benodigde parkeervoorzieningen en winterstalling, scheepskraan, afspuitplaats en innamepunt vuilwater.

Tauw heeft het programma van eisen opgesteld om te komen tot een gelijkwaardige jachthaven. Op basis van dit programma van eisen zijn de benodigde voorzieningen ingepast in de beschikbare ruimte en uitgewerkt tot voorontwerpniveau. Vervolgens heeft Tauw een kostenraming opgesteld. Bijzonder onderdeel van het project was een bezonningsdiagram, waarin Tauw de schaduwwerking van nabijgelegen hoogbouw in de haven heeft gevisualiseerd.